Brannsikkerhet og branninstruks

Ved brann

 1. Varsle: Den som oppdager brann eller tilløp til brann, må straks varsle dette ved å utløse alarm. Ring nødtelefon 110.
 2. Slukke/begrense: Bruk nærmeste slukkeapparat (brannslange, pulverapparat) for å slukke brannen, så sant dette ikke utsetter deg for fare. Røyk er ikke alltid synlig og den dreper. Lukk dører og vinduer hvis mulig,
 3. Evakuere: Forlat bygningen via nærmeste rømningsvei og still opp på møteplass utenfor Lovisenberggata 11. Overlevér viktig informasjon til brannansvarlig/brannvesen.

Ved brannalarm

 • Lukk dører og vinduer og forlat straks bygningen via nærmeste rømningsvei
 • Plastkopper som er festet rundt dørvridere på branndører kan fjernes når alarmen går.
 • Røyken dreper. Det er forbundet med livsfare å evakuere gjennom røyk. Velg derfor en rømningsvei som ikke er røyklagt
 • Møt opp på fastsatt møteplass, utenfor Lovisenberggata 11 (bygningen vis-a-vis høgskolens hovedinngang)
 • Ingen går inn igjen før beskjed er gitt fra brannansvarlig
 

Brannforebyggende tiltak

 • Røyking er ikke tillatt i høgskolens lokaler. 
 • Rømningsveier skal aldri blokkeres
 • Slokkeutstyr, brannmeldere må ikke blokkeres
 • Ingen dører må holdes åpne med treklosser, matter eller lignende. Holdemagneter som er styrt av brannalarmsentralen er den eneste løsningen for å holde dørene åpne
 • Allmenn aktsomhet må følges ved bruk av elektriske apparater (vannkokere, kaffetraktere o.l.)
 • Bruk av åpen flamme er strengt forbudt, med unntak av lysgloben (stearinlys o.l.)
 • Det holdes brannkurs med øvelser for ansatte 1 gang hvert annet år
 • Prøving av varselsystem uten forvarsel for studenter og ansatte gjennomføres årlig
 • Studenter informeres om brannforebyggende tiltak ved studiestart, og nyansatte får opplæring ved ansettelse

 

Alle plikter å gjøre seg kjent med:

 • bygningenes rømningsveier og nødutganger
 • møteplass ved evakuering
 • plassering av brannmeldere og branntavler
 • plassering av brannslanger og annet slokkeutstyr

 

Ansvarlig ved brann

 • I skolens åpningstider:
  • Resepsjonen er ansvarlig for evakuering av førsteetasje. 
  • I andreetasje er det studentprest/studieveileder som har ansvar for evakueringen.
  • Bibliotek har ansvar for evakuering av tredjeetasje. 
 • Utenfor skolens åpningstider:
  • Securitas har ansvar: Hovednummer: 992 84 040, tastevalg 1. Nødnummer: 23 22 64 89. E-post: vekter@lds.no