Diakonal høgskole - hva er det?

Har du lyst til å studere ved Lovisenberg diakonale høgskole, men lurer på hva det egentlig vil si å gå på en diakonal høgskole? Og hva er diakoni?

Diakoni

I diakonien jobber man for å hjelpe medmennesker som trenger det. Fra gammelt av handler det om kirkens omsorgsarbeid og arbeid for mennesker i nød. 

 

Diakonal høgskole

Lovisenberg diakonale høgskoles verdier er kvalitet og nestekjærlighet. Som student hos oss lærer og arbeider du i tråd med disse verdiene. Rent praktisk betyr dette blant annet at du i ditt første år på studiet reiser på feltbesøk for å lære om de svakeste i samfunnet. Les om feltbesøket til Møtestedet for å se et eksempel på hvordan man løfter frem etikk og verdisyn i sykepleiestudiet.

 

Vi legger til rette for et allsidig studentmiljø med ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Vi har en fadderuke som de fleste andre høyskoler og universiteter, og iløpet av studietiden vil du ha mulighet til å delta på et bredt aktivitetstilbud.