Studentparlamentet

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende.

Studentparlamentet består av et styre; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og femtestyresmedlem, og representanter i ulike råd og utvalg samt tillitsvalgte som representerer kullene de tilhører. Vi i Studentparlamentet ønsker å nå ut til alle studentene ved LDH. Så nøl ikke, ta kontakt med tillitsvalgte for ditt kull eller send inn ris og ros, eller meld inn en sak du brenner for.

Det er viktig at ønsker, klager, forbedringsforslag, spørsmål, etc. blir videreformidlet til de tillitsvalgte, eller direkte til studentparlamentet. Det vil så bli tatt opp på tillitsvalgtmøte, eller i studentparlamentets månedlige møte. Du kan forvente at alle henvendelser vil bli fulgt opp, og at det gis tilbakemelding om utfallet.

 

Kontakt Studentparlamentet

Dersom du sitter på en sak som du mener er viktig å få fremmet, tar du kontakt med studentparlamentet. Det er ingen mal på hva slags henvendelser som er riktig å komme med. Studentparlamentet er til for å fremme studentenes ønsker, rettigheter og krav.

Studentparlamentet kan kontaktes på Canvas eller på mail: studentparlamentetldh@gmail.com

Studentparlamentet ved LDH 2017.

 

 

Styret

Silje Beate Høgstøyl

Leder

e-post: siljehogstoyl@gmail.com

Mobiltelefon: 481 71 073

 

Christian Ydse

Nestleder

 

Jeffrey Alexander Burkey

Økonomiansvarlig

 

Nagma Hasan

Sekretær

 

Synne Ihle

5.styremedlem

 

 

 

Tillitsvalgte

De tillitsvalgte er representanter for din klasse, og tar opp saker i klassens time. De er også med på det månedlige møte til studentparlamentet. Du kan henvende deg direkte i klassens time, eller sende en mail på Canvas.

 

Kontaktinfo til tillitsvalgte

BIS16 

A

Fredric Xavier Euguste Kerebel

Nora Utter Finnesand

Vara: Unn-Marit Furrestad og Synne H. Ihle

B

Lillian Villanueva

Jeffrey Alexander Burkey

Vara: Marin Siem og Helga Brustad

 

BIS15 

A

Mari Hølen Brovold

Rakel B. Agaze

Vara: Thitui Hoang og Aksel N. Kvalsvik

B

Emilie Kjeldal Bøifot

Helene Burger

Vara: Vivian Nguyen og Charlotte Novak


BIS14 

A

Emilie Erdal Anderesen

Kristin Eriksen

Vara: Sandra Veiberg og Stine Theissen

B

Grete Marie Fossdal

Cathrine Burud

Vara: Linn Holt og Anna Müller-Nilssen