Elisabeth Finnbakk

Finnbakk, Elisabeth

Høgskolelektor/PhD student

Telefon975 44 409
Arbeidsområde

Undervisning og veiledning/klinisk veiledning i bachelor, primært 1. studieår men også 3. studieår. Undervisningstema er organisasjon og ledelse, sykepleieprosessen og dokumentasjon. Deltaker i samarbeidsprosjektet mellom Kirkens bymisjon og LDH "Sykehjemmet som læringsarena", og i det nordiske nettverket Geoproff.

Doktorgradsstudent ved Universitetet i Ørebro. Forskningsinteresse er eldre pasienter på sykehjem og sykepleierkompetanse i eldreomsorg.

 

Publikasjoner i CRIStin.