GerdSylviSellevold_2_72

Sellevold, Gerd Sylvi

Førstelektor

Telefon938 40 053
Arbeidsområde

Undervisning og veiledning av studenter i 1. studieår ved bachelorutdanningen. Underviser i temaene: forskningsmetode, fagutvikling og kvalitetsutvikling - herunder kunnskapsbasert sykepleie, sykepleie til gamle mennesker og ernæringslære.

20% av stillingen er knyttet til prosjektet "Hospiceverdier i demensomsorgen - utvikling av en modellavdeling".

Forskningsinteresser er ernæring knyttet til eldre og skrøpelige gamle. Utvikling av sykepleiekompetanse spesielt innenfor sykehjem og demensomsorg. Etikk. Høgskolepedagogikk.

 

Publikasjoner i CRIStin.