Randi Tofthagen_2_72

Tofthagen, Randi

Førsteamanuensis

Telefon455 16 750
Arbeidsområde

Arbeidsområde: Emneleder for emne 7B: Sykepleierens kjernekompetanse i psykisk helsearbeid fra høsten 2018. Underviser/ veileder i psykisk helsearbeid, helsefremmende sykepleie og skriving av bacheloroppgaven.

  • Pågående forskningsprosjekt: Utvikling av APP sammen med brukerorganisasjonen LFFS. Samarbeidsbasert forskningsmetode.
    Hensikten er at brukeren ved selvskadeimpuls kan lære å avlede seg selv.
  • Har etablert en internasjonal forskningsgruppe med forskningsfokus på selvskade og suicid. Samarbeidsbasert forskningsmetode hvor brukerorganisasjoner og forskere forsker sammen. Pågående forskningsfokus: Menn og recovery fra selvskade.
  • Deltar i forskningsgruppen: Kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten ved LDH.
  • Veileder på utarbeidelse av vitenskapelige artikler.
  • Doktorgrad (PH.d) om tema recovery fra selvskade (mai 2018).

 

Publikasjoner i CRIStin.