Master og videreutdanning

 1. Marte-Marie Wallander Karlsen
  Karlsen, Marte-Marie Wallander
  Stipendiat
  971 90 283
 2. kslåtten
  Slåtten, Kari
  Førstelektor
  482 13 219
 3. Ida Mentzoni
  Mentzoni, Ida
  Høgskolelektor
  408 57 899
 4. Anne Lene Sørensen
  Sørensen, Anne Lene
  Instituttleder MEVU
  958 27 507
 5. Tove Vassbø
  Vassbø, Tove Karin
  Høgskolelektor
  957 06 876
 6. Rebecka Norman_72
  Norman, Rebecka
  Høgskolelektor
 7. Marie Hamilton Larsen
  Larsen, Marie Hamilton
  Førsteamanuensis
 8. Kashif W. Faiz
  Faiz, Kashif W
  Førsteamanuensis
  916 82 740
 9. Cathrine Heen_72
  Heen, Cathrine
  Høgskolelektor
  470 89 646
 10. Karoline Skedsmo_72
  Skedsmo, Karoline
  Høgskolelektor
  938 70 980
 11. Ella Karin Breivik_72
  Breivik, Ella Karin
  Høgskolelektor
  412 94 470
 12. Siv Karlsson Stafseth_72
  Stafseth, Siv Karlsson
  Høgskolelektor
  992 66 142
 13. Kathrine Brooker_72
  Brooker, Kathrine Johnsen
  Høgskolelektor
  936 17 342
 14. Lena Rengård Kolstad_72
  Kolstad, Lena Rengård
  Høgskolelærer
  930 21 986
 15. Anne Kathrine Langerud_2_72
  Langerud, Anne Kathrine
  Høgskolelektor
  932 29 832
 16. Mangler bilde
  Hofoss, Dag
  Professor
  902 62 904
 17. Håkon Haugaa
  Haugaa, Håkon
  Førsteamanuensis
  913 30 858
 18. Mona Austenå
  Austenå, Mona
  Høgskolelektor
  959 76 620
 19. Camilla Finsand
  Finsand, Camilla
  Høgskolelektor
  986 42 725
 20. Hanne Aagaard_72
  Aagaard, Hanne
  Førsteamanuensis
  +45 204 33 371
 21. Kari Lislerud Smebye_72
  Smebye, Kari Lislerud
  Førsteamanuensis
  995 05 866
 22. Mari Oma Ohnstad
  Ohnstad, Mari Oma
  Stipendiat
  472 95 239
 23. Ina Aamodt_2_72
  Aamodt, Ina Marie T.
  Høgskolelektor
  480 90 883
 24. Kristin Hofsø
  Hofsø, Kristin
  Førsteamanuensis
  995 44 509
 25. Adelheid Hillestad
  Hillestad, Adelheid H.
  Førstelektor/PhD student
  951 40 697
 26. Bergland, Adel
  Bergland, Ådel
  Professor
  971 29 505
 27. rita
  Jakobsen, Rita
  Professor
  950 32 166
 28. Hege Vistven
  Vistven, Hege
  Høgskolelektor
  938 40 197
 29. Anne Lee Solevåg
  Solevåg, Anne Lee
  Førsteamanuensis
  414 69 314
 30. Irene Rød
  Rød, Irene
  Høgskolelektor
  902 92 900
 31. Vivi Lycke Christensen
  Christensen, Vivi Lycke
  Førsteamanuensis
  988 42 024
 32. Marianne Trygg Solberg
  Solberg, Marianne Trygg
  Førsteamanuensis
  470 97 070
 33. Christine Raaen Tvedt
  Tvedt, Christine Raaen
  Førsteamanuensis/postdoktor
  977 15 545
 34. Simen Steindal
  Steindal, Simen Alexander
  Førsteamanuensis
  926 60 422
 35. Bente Silnes Tandberg
  Tandberg, Bente Silnes
  Høgskolelektor
  930 10 666
 36. Solfrid Steinnes
  Steinnes, Solfrid
  Høgskolelektor
  477 55 311
 37. Wenche Oksavik
  Oksavik, Wenche
  Høgskolelektor
  482 94 747
 38. Nina Kynø
  Kynø, Nina Margrethe
  Førsteamanuensis
  905 61 929
 39. Mangler bilde
 40. ldh_jofridh
  Høybakk, Jofrid
  Høgskolelektor
  932 40 395