ldh_jofridh

Høybakk, Jofrid

Høgskolelektor

Telefon932 40 395
Arbeidsområde

Hovedarbeidsområde ved videreføring i intensivsykepleie med undervisning og veiledning av studenter i teori og praksis. Veileder studenter i praksis ved thoraxkirurgisk intensivenhet, hjerteovervåkninger og postoperative avdelinger. Faglige interesse- og undervisningsområder er intensivsykepleie med spesielt fokus på akutt kritisk syke pasienter med hjertesykdommer og sirkulasjonssvikt. Vurdering og lindring av smerte. Veiledning av studenter i bruk av logg som metode for læring i praksis. Underviser om forskningsmetider som grunnlag for kritisk vurdering av artikler. Er opptatt av integrasjon av teori og praksis med utvikling av kunnskapsbasert praksis og pedagogisk utviklingsarbeid, samt internasjonalisering og hvordan studenter med norsk 2. språk kan lykkes med læring.

Forskningsinteresser er vurdering og lindring av smerte. Medansvarlig for et samarbeidsprosjekt om tema smerte og bruk av Numeric Rating Scale (NRS) ved vurdering av smerte hos hjerteopererte pasienter ved Thoraxkirurgisk intensivenhet, Rikshospitalet, OUS.

Prosjekt om kvalitetsforbedring av smertebehandling med fokus på kunnskapsbasert praksis i samarbeid mellom intensivsykepleiere og studenter i videreutvikling av avansert klinisk kompetanse i intensivsykepleie.

 

Publikasjoner i CRIStin.