kslåtten

Slåtten, Kari

Førstelektor

Telefon482 13 219
Arbeidsområde

Fag- og forskningsinteresser: Palliative care, lindrende behandling, pleie og omsorg. Deltar i forskningsprosjektet ”Erfaringer og reaksjoner hos pårørende til pasienter i palliativ fase – en longitudinell prospektiv studie”. Prosjektleder er professor Anners Lerdal.

Pedagogisk utviklingsarbeid og forskning med vekt på kunnskapsutvikling i sykepleie, voksenpedagogikk og læringsprosesser. 

 

Publikasjoner i CRIStin.