Marianne Trygg Solberg

Solberg, Marianne Trygg

Førsteamanuensis

Telefon470 97 070
Arbeidsområde

Forskningsområde: Inter- og intraprofesjonelt samarbeid mellom leger og sykepleiere om oksygenbehandling av nyfødte på intensivavdeling. Hovedmålet er å utvikle et grunnlag for beste praksis i oksygenbehandling av premature og nyfødte tilkoblet respirator. Engasjement er særlig knyttet til observasjon og vurdering av kritisk syke premature, nyfødte og barn. Veiledning av studenter og veiledningskurs for kontaktsykepleiere. Undervisningsområder er intensivsykepleie ved respirasjonssvikt; vurdering av oksygenbehov, respiratorbehandling, NO gass behandling og høyfrekventventilering. Patofysiologi hos nyfødte med medfødt hjertefeil. Kvantitativ tilnærming som metode for prosjektarbeid.

Mer informasjon om doktorgradsstudien "Samarbeid om beste praksis mellom leger og sykepleiere vedrørende oksygen- og respiratorbehandling av premature og syke nyfødte."

 

Publikasjoner i CRIStin.