Ansatte

Ansattliste

 1. Hanne Aagaard_72
  Aagaard, Hanne
  Førsteamanuensis
  +45 204 33 371
 2. Therese Finstad Aamli
  Aamli, Therese Finstad
  Høgskolelektor
  416 14 157
 3. Ina Aamodt_2_72
  Aamodt, Ina Marie T.
  Høgskolelektor
  480 90 883
 4. ldh_eva
  Aigeltinger, Eva
  Høgskolelektor
  952 54 863
 5. ldh_ingermarie
  Almankaas, Inger Marie
  Spesialbibliotekar
  917 44 996
 6. Ann Kristin Austarheim
  Austarheim, Ann Kristin
  Høgskolelektor
  990 27 101
 7. Mona Austenå
  Austenå, Mona
  Høgskolelektor
  959 76 620
 8. Bergland, Adel
  Bergland, Ådel
  Professor
  971 29 505
 9. Jeanie Bochenek
  Bochenek, Jeanie M.
  Førsteamanuensis, gjesteforeleser Ohio State University
 10. Gunilla Borglin_72
  Borglin, Gunilla
  Førsteamanuensis
 11. Ella Karin Breivik_72
  Breivik, Ella Karin
  Høgskolelektor
  412 94 470
 12. Kathrine Brooker_72
  Brooker, Kathrine Johnsen
  Høgskolelektor
  936 17 342
 13. Grete Brynildsen
  Brynildsen, Grethe
  Høgskolelektor
  952 10 964
 14. Emerentze Stang Bunæs
  Bunæs, Emerentze Stang
  Seniorkonsulent
  928 31 850
 15. Tove Børsting
  Børsting, Tove
  Høgskolelektor
  924 47 764
 16. Vivi Lycke Christensen
  Christensen, Vivi Lycke
  Førsteamanuensis
  988 42 024
 17. Sara Kate Clarke
  Clarke, Sara
  Avdelingsleder
  910 04 052
 18. Marius Dalby_72
  Dalby, Marius
  Høgskolelektor
 19. Vera Eilertsen2
  Eilertsen, Vera
  Rådgiver
  975 61 672
 20. Kashif W. Faiz
  Faiz, Kashif W
  Førsteamanuensis
  916 82 740
 21. Elisabeth Finnbakk
  Finnbakk, Elisabeth
  Høgskolelektor/PhD student
  975 44 409
 22. Camilla Finsand
  Finsand, Camilla
  Høgskolelektor
  986 42 725
 23. Edith Gjevjon
  Gjevjon, Edith Lillian Roth
  Instituttleder bachelor
  473 76 809
 24. Tonje Gjulem
  Gjulem, Tonje
  Praksiskoordinator
  977 25 938
 25. Unni Grimsrud_72
  Grimsrud, Unni
  Studieveileder/høgskolelektor
  455 13 584
 26. Ingrid Hanssen
  Hanssen, Ingrid
  Professor
  455 19 919
 27. Håkon Haugaa
  Haugaa, Håkon
  Førsteamanuensis
  913 30 858
 28. Grethe Haugan
  Haugan, Grethe
  Førstelektor
  991 68 648
 29. Cathrine Heen_72
  Heen, Cathrine
  Høgskolelektor
  470 89 646
 30. Hanne Camilla Heer
  Heer, Hanne Camilla
  Høgskolelektor
  959 44 115
 31. Rigmor Hegertun
  Hegertun, Rigmor
  Høgskolelektor
  926 87 847
 32. Kristin Heggdal
  Heggdal, Kristin
  Forskningsleder/Professor
  475 03 930
 33. Aina Evensen Helme_72
  Helme, Aina Evensen
  Høgskolelektor
  410 46 673
 34. ldh_margretheh
  Hestetun, Margrete
  Seniorrådgiver
  957 70 883
 35. Ida Voss Hestvold2
  Hestvold, Ida Voss
  Høgskolelektor
  976 54 448
 36. Lena Heyn
  Heyn, Lena
  Førsteamanuensis
  481 46 991
 37. Adelheid Hillestad
  Hillestad, Adelheid H.
  Førsteamanuensis
  951 40 697
 38. Helene Spørck Sundt Hoel_72
 39. Mangler bilde
  Hofoss, Dag
  Professor
  902 62 904
 40. Kristin Hofsø
  Hofsø, Kristin
  Førsteamanuensis
  995 44 509
 41. Heidrun Hole
  Hole, Heidrun
  Studiesjef
  911 36 262
 42. Bjørnar Holm_72
  Holm, Bjørnar
  Rådgiver
  402 02 932
 43. Therese Hugøy
  Hugøy, Therese
  Høgskolelektor
  992 36 789
 44. Pål Oskar Hundebo
  Hundebo, Pål Oskar
  Seniorkonsulent
  952 79 141
 45. Mangler bilde
  Husby, Anita Hereid
  Høgskolelektor
  926 22 907
 46. ldh_jofridh
  Høybakk, Jofrid
  Høgskolelektor
  932 40 395
 47. Ragnhild Solveig Idsøe2
  Idsøe, Ragnhild
  Høgskolelærer
  909 43 974
 48. Mangler bilde
  Iversen, Maria Helén
  Høgskolelektor
  913 33 586
 49. rita
  Jakobsen, Rita
  Professor
  950 32 166
 50. Trine-Lise Jansen
  Jansen, Trine Lise
  Stipendiat
  454 19 885
 51. Mangler bilde
 52. Unni Jenssen2
  Jenssen, Unni
  Seniorrådgiver
  452 53 504
 53. ldh_gudrun
  Johannessen, Gudrun
  Høgskolelektor
  416 25 532
 54. Eirik Meisingset Johansen_72
  Johansen, Eirik Meisingset
  Kvalitetsrådgiver
  959 05 048
 55. Steinar Johansen_2_72
  Johansen, Steinar
  Høgskolelektor
  452 78 636
 56. Marte Karlsen_72
  Karlsen, Marte-Marie Wallander
  Studieleder MEVU/stipendiat
  971 90 283
 57. Lena Rengård Kolstad_72
  Kolstad, Lena Rengård
  Høgskolelærer
  930 21 986
 58. Nina Kynø
  Kynø, Nina Margrethe
  Førsteamanuensis
  905 61 929
 59. Ørjan Flygt Landfald_72
  Landfald, Ørjan Flygt
  Rådgiver
  977 02 706
 60. Anne Kathrine Langerud_2_72
  Langerud, Anne Kathrine
  Høgskolelektor
  932 29 832
 61. Mangler bilde
  Larsen, Reidun
  Seniorrådgiver
  918 23 991
 62. Marie Hamilton Larsen
  Larsen, Marie Hamilton
  Førsteamanuensis
 63. ldh_tine
  Lien, Tine
  Førstelektor
  926 80 171
 64. Hallgeir Lien2
  Lien, Hallgeir
  Høgskoledirektør
  934 80 800
 65. Silje Linnerud_72
  Linnerud, Silje
  Høgskolelektor
  911 11 864
 66. Aina Lyckander
  Lyckander, Aina
  Seniorkonsulent
  926 46 004
 67. Ellisiv Lærum Jacobsen
  Lærum-Onsager, Ellisiv
  Førsteamanuensis
  452 16 552
 68. Kari Marie Marceliussen2
  Marceliussen, Kari-Marie (Nøste)
  Høgskolelektor
  473 90 274
 69. Kari Mariussen
  Mariussen, Kari Larsen
  Spesialbibliotekar
  928 86 168
 70. Brian Marum
  Marum, Brian
  Seniorkonsulent
  908 32 107
 71. Lars Mathisen
  Mathisen, Lars
  Rektor
  474 15 871
 72. Dianne Morrison-Beedy
  Morrison-Beedy, Dianne
  Professor, gjesteforeleser Ohio State University
 73. Kristine T. Myren
  Myren, Kristine Tamburstuen
  Høgskolelektor
  924 36 249
 74. Ellen Maria Mørck
  Mørck, Ellen
  Høgskolelektor
  477 08 705
 75. Andréa Nes_72
  Nes, Andréa
  Førsteamanuensis
 76. Marte Neverdal2
  Neverdal, Marte
  Rådgiver
  986 52 669
 77. Rebecka Norman_72
  Norman, Rebecka
  Høgskolelektor
 78. Mona-Merethe Nortind_72
  Nortind, Mona-Merethe
  Førstekonsulent
  480 24 922
 79. Mangler bilde
  Oelschlägel, Lina
  Stipendiat
  452 68 036
 80. Mari Oma Ohnstad
  Ohnstad, Mari Oma
  Stipendiat
  472 95 239
 81. Wenche Oksavik
  Oksavik, Wenche
  Høgskolelektor
  482 94 747
 82. Kim-Are Olaussen_72
  Olaussen, Kim-Are
  Førstekonsulent
  450 94 460
 83. Camilla Olaussen
  Olaussen, Camilla
  Høgskolelektor
  415 54 548
 84. Catrine Hovland Ottervig
  Ottervig, Catrine Hovland
  Informasjons- og webansvarlig, rådgiver
  924 24 581
 85. Cathrine Pettersen
  Pettersen, Cathrine
  Informasjons- og webansvarlig, førstekonsulent
  980 00 749
 86. Fredrik Solvang Pettersen
  Pettersen, Fredrik Solvang
  Spesialbibliotekar
  926 55 822
 87. Hilde Read_2_72
  Read, Hilde Bjørnstad
  Seniorkonsulent
  908 20 549
 88. Espen Gade Rolland_72
  Rolland, Espen Gade
  Studieleder bachelor
  408 42 941
 89. Liv Arnhild Romsaas
  Romsaas, Liv Arnhild
  Studentprest
  926 50 399
 90. Maud Roos
  Roos, Maud Cecilie
  Høgskolelektor
  406 14 917
 91. Irene Rød
  Rød, Irene
  Høgskolelektor
  902 92 900
 92. Ernst Rødland
  Rødland, Ernst Kristian
  Førsteamanuensis
  991 55 345
 93. Vibeke Bull Sellevold
  Sellevold, Vibeke Bull
  Høgskolelektor
  934 27 612
 94. GerdSylviSellevold_2_72
  Sellevold, Gerd Sylvi
  Førstelektor
  938 40 053
 95. Kristin Skaug_72
  Skaug, Kristin
  Høgskolelektor
  414 43 531
 96. Karoline Skedsmo_72
  Skedsmo, Karoline
  Høgskolelektor
  938 70 980
 97. Helge Skirbekk
  Skirbekk, Helge
  Førsteamanuensis
  928 00 261
 98. Kari Lislerud Smebye_72
  Smebye, Kari Lislerud
  Førsteamanuensis
  995 05 866
 99. Marianne Trygg Solberg
  Solberg, Marianne Trygg
  Førsteamanuensis
  470 97 070
 100. Anne Lee Solevåg
  Solevåg, Anne Lee
  Førsteamanuensis
  414 69 314
 101. Siv Karlsson Stafseth_72
  Stafseth, Siv Karlsson
  Høgskolelektor
  992 66 142
 102. Simen Steindal
  Steindal, Simen Alexander
  Førsteamanuensis
  926 60 422
 103. Solfrid Steinnes
  Steinnes, Solfrid
  Høgskolelektor
  477 55 311
 104. Anne Lene Sørensen
  Sørensen, Anne Lene
  Instituttleder MEVU
  958 27 507
 105. Kari Sørensen
  Sørensen, Kari
  Høgskolelektor
  995 69 394
 106. Venke Sørlie
  Sørlie, Venke
  Professor emeritus
  452 34 002
 107. Bente Silnes Tandberg
  Tandberg, Bente Silnes
  Høgskolelektor
  930 10 666
 108. Rannveig Taylor
  Taylor, Rannveig
  Rådgiver
  930 29 289
 109. Phuong Thai Minh Tran
  Thai Minh Tran, Phuong
  Høgskolelektor
  918 81 234
 110. Maria Tjønnfjord_72
  Tjønnfjord, Maria
  Studieleder bachelor
 111. Randi Tofthagen_2_72
  Tofthagen, Randi
  Førsteamanuensis
  455 16 750
 112. ldh_kirstent
  Tornøe, Kirsten
  Førsteamanuensis
  920 40 570
 113. Christine Raaen Tvedt
  Tvedt, Christine Raaen
  Førsteamanuensis/postdoktor
  977 15 545
 114. Marit Tømmerbakk_72
  Tømmerbakk, Marit
  Høgskolelektor
  984 79 118
 115. Tove Vassbø
  Vassbø, Tove Karin
  Høgskolelektor
  957 06 876
 116. Hege Vistven
  Vistven, Hege
  Høgskolelektor
  938 40 197
 117. Jaroslav Zlamal
  Zlamal, Jaroslav
  Høgskolelektor
  475 16 902
 118. Mia Alexandra Ølnes
  Ølnes, Mia Alexandra
  Spesialbibliotekar
  452 38 133
 119. Tom Øverby2
  Øverby, Tom
  Seniorrådgiver
  959 46 007