Søk

Bemanningstider

Mandag - torsdag:       kl 08:45-16:00
Fredag:                         kl 08:45-15:30

Låne, bestille og fornye

Hvordan du bruker biblioteket

Kurs og veiledning

Informasjon om biblioteket sine kurs

Oppgaveskriving

 Litteratursøk og ressurser for oppgaveskriving

Databaser og nettressurser

Elektroniske ressurser

Forskningsstøtte

Publiseringskanaler, opphavsrett m.m.

Om oss

Informasjon om biblioteket