Søk

Fornye lån

Utvalgte databaser

 • CINAHL full text

  Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter.

 • Helsebiblioteket

  Helsebiblioteket.no er en seksjon i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

 • Norsk MeSH

  MeSH på norsk og engelsk

 • Pubmed

  Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter.

 • Svemed+

  Referanser til artikler i skandinaviske tidsskrifter innen medisin, helse, sykepleie, odontologi.

 • Web of Science

  Basen gir mulighet til å finne ut hvor ofte en artikkel er sitert, og av hvem. I tillegg kan man gjøre vanlig artikkelsøk.

Hjelp og kurs

EndNote

Trenger du hjelp med å komme i gang med EndNote? Kontakt biblioteket på bibliotek@ldh.no

EndNote er et referansehåndterings-system som holder orden på referansene når du skal skrive en artikkel eller oppgave. Programmet tilbys ansatte og studenter ved LDH, men også ansatte ved LDS og studenter ved Bjørknes Høgskole kan delta på kurs.

 

Drop in veiledning

Biblioteket kan hjelpe deg med:

 • Søketeknikk
 • PICO-skjema
 • Finne artikler i fulltekst
 • Sitering og referansehåndtering

Mandager: 09:30-11:30
Torsdager: 12:30-1430

Se monitor eller spør i biblioteket om hvor vi skal være.
Ta med egen iPad/PC/Mac og problemstillingen din.
Du kan komme og gå som du vil, og bli så lenge du ønsker.

Se også bibliotekets sider i Canvas for hjelp til litteratursøk, EndNote og Oria, samt våre andre kurstilbud.

Oppstart mandag 22. august

 

 

 

Bemanningstider sommeren 2017

Husk at studenter og ansatte ved LDH og Bjørknes kan bruke kortet til å komme inn på biblioteket utenom disse tidene.

 

Uke 24-26 (12 juni - 30 juni):

Mandag - fredag:       kl 08:45-15:30

Uke 27-29 (3 – 21 juli):

Mandag - fredag:       kl 09:00-15:00

Uke 30 (24 – 28 juli):

Ubemannet – bruk kort og kode for å komme inn

Uke 31-32 (31 juli – 11 august):

Mandag – fredag:      kl 08:45-15:30

 

Kontaktinformasjon

Tlf 22 35 83 60 eller 404 68 847 direkte

E-post  bibliotek@ldh.no

Besøksadresse  
3. etg, Lovisenberggt 15b

Postadresse  
Lovisenberggt 15b, 0456 Oslo