Søk

Bemanningstider

Mandag - torsdag          kl.08:45 - 16:00
Fredag
                           kl.08:45 - 15:30

Sommertider 2018:

Uke 25 og 26: 09:00 - 15:30
Uke 27: 09:00 - 15:00
Uke 28, 29 og 30: Biblioteket er ubemannet.
Uke 31 og 32: 09:00 - 15:00

Husk at du kan bruke kort og kode for å komme inn utenom bibliotekets bemanningstider.
Oria
   LDH Brage

Låne, bestille og fornye

Hvordan du bruker biblioteket

Kurs og veiledning

Informasjon om biblioteket sine kurs

Oppgaveskriving

 Litteratursøk og ressurser for oppgaveskriving

Databaser og nettressurser

Elektroniske ressurser

Forskningsstøtte

Publiseringskanaler, opphavsrett m.m.

Om oss

Informasjon om biblioteket