Søk

Bemanningstider

Mandag - Torsdag          kl.08:45 - 16:00

Fredag                             kl.08:45 - 15:30

Husk at du kan bruke kort og kode for å komme inn utenom bibliotekets bemanningstider.

Låne, bestille og fornye

Hvordan du bruker biblioteket

Kurs og veiledning

Informasjon om biblioteket sine kurs

Oppgaveskriving

 Litteratursøk og ressurser for oppgaveskriving

Databaser og nettressurser

Elektroniske ressurser

Forskningsstøtte

Publiseringskanaler, opphavsrett m.m.

Om oss

Informasjon om biblioteket