Forskningsstøtte

På denne siden finner du informasjon og lenker om prosessen knyttet til akademisk skriving og hvordan du synliggjør forskningen din.

Studenter og ansatte finner praktisk informasjon om bruk av bibliotekets tjenester på LDHs læringsplattform Canvas. Her finnes også informasjon om bruk av EndNote og litteratursøk, og på nettsidene våre har vi mer informasjon om bibliotekets kurs- og veiledningstilbud.

 

Skrive og publisere

Det er mange ting å ta hensyn til når man skal velge tidsskrift eller publiseringskanal:

 • Hvem er leserne jeg ønsker å henvende meg til, og hva leser de?
 • Hvilket språk vil du skrive på?
 • Hva slags type artikkel vil du skrive?

Når du så begynner å sirkle inn aktuelle tidsskrifter, bør du sjekke:

 • Er tidsskriftet fagfellevurdert?
 • Genererer artikler i tidsskriftet publiseringspoeng?
 • Er tidsskriftet Open Access?
 • Hvilken impact factor har tidsskriftet?
 • Publiserer tidsskrifter artikler av den typen du ønsker å skrive?
 • Hvor ofte blir tidsskriftet utgitt?
 • Hvilke rettigheter har du som forfatter til artikkelen din etter publisering?

Du bør også tenke over hvor tilgjengelig artikkelen din blir. Generelt sett vil du få flere lesere hvis du publiserer i et Open Access-tidsskrift enn hvis du publiserer i et tidsskrift der man må betale for å lese.


Valg av publiseringskanal


Forskningsetikk


Opphavsrett og plagiering


Akademisk skriving


Nettressurs om vitenskapelig publisering

 • PhD on Track er en nettressurs utviklet i samarbeid av en rekke høyskoler og universiteter. Her forklares en rekke begreper innenfor vitenskapelig publisering


Synliggjøre

Cristin (Current Research Information System in Norway) dokumenterer og synliggjør forskning. Cristin brukes også når institusjonene skal rapportere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. Cristin viser ikke selve publikasjonene, kun referansen.  

LDH Brage er LDH sitt åpne institusjonelle arkiv. Her ligger rettighetsklarerte vitenskapelige publikasjoner der LDH sine ansatte har vært forfatter eller medforfatter. Alt i LDH Brage er fritt tilgjengelig i fulltekst, evt. etter en embargoperiode.

 

Forfatters ansvar:

 • Når du har fått antatt et poenggivende manuskript, er det viktig at du tar vare på postprint-utgaven av artikkelen. Postprint-utgaven er den endelige aksepterte utgaven av artikkelen, som regel uten forlagets formatteringer og logo. Denne skal lastes opp i Cristin når du registrerer artikkelen.
 • Informere medforfattere om at artikkelen arkiveres i LDH Brage. Artikkelen vil ligge tilgjengelig i fulltekst innenfor de rammene som er satt av tidsskriftsforlaget, med mindre noen av medforfatterne ikke ønsker dette. Kontakt biblioteket for mal for informasjonsskriv. (Se retningslinjene for Open Access ved LDH. Disse kan du finne i kvalitetssystemet)
 • Registrere poenggivende manuskript i Cristin.
 • Registrere postere, foredrag, kronikker og andre publikasjoner som ikke er poenggivende i Cristin. Kontakt biblioteket for brukernavn og passord, eller hvis du har spørsmål om hvordan man registrerer.

Bibliotekets ansvar:

 • Vurdere om artikkel kan arkiveres i LDH Brage, innenfor forlagets rammer.
 • Tilby mal for informasjonsskriv om publisering i institusjonelt arkiv.
 • Behandle søknader om støtte til Open Access publisering.
 • Registrere poenggivende publikasjoner i Brage.
 • Kontrollere innførsler i Cristin slik at de blir rapport inn til DBH.

Lenker