Kick-off forskningsprosjekt 25.09.19

Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet

Om prosjektet

Behovet for sykepleiere i Norge øker. Tiltak som fremmer gjennomføring av sykepleierstudiet på normert tid har stor betydning for antall uteksaminerte sykepleiere, som igjen påvirker samfunnets helsetilbud og økonomi. 50 prosent av bachelorutdanningen i sykepleie består av praksisstudier gjennomført i en modell som involverer tre parter: lærer, student og praksisveileder. Praksisveilederen har ansvaret for å følge opp, støtte og vurdere studentene i løpet av deres praksisstudier. Læreren har et ansvar for å sikre at praksisperioden gir studenten optimal læring og en rettferdig vurdering. Særtrekk med denne tradisjonelle modellen er: 

 • Begrenset kontakt mellom sykepleierstudentene, lærer og praksisveileder
 • Utilsiktet variasjon i praksisveiledernes kompetansenivå og veilederstil kan direkte påvirke studentenes læringsutbytte
 • Mangel på lokale praksisplasser begrenser utdanningskapasiteten 

 

Prosjektets hensikt

Prosjektets hensikt er å utvikle, teste og implementere en ny veiledningsmodell basert på teknologi for å:

 • Styrke sykepleierstudentenes læringsutbytteoppnåelse i praksisstudiene
 • Styrke kommunikasjon og samarbeid mellom studenter, lærer og praksisveiledere 
 • Bidra til studenters tilfredshet med praksisstudiene
 • Undersøke om, og i tilfelle hvordan en ny veiledningsmodell for praksisstudier påvirker kvaliteten på studentenes, praksisveilederens og lærerens arbeid
 • Effektivisere, og øke kontinuitet og fleksibilitet i praksisstudiene ved å muliggjøre oppfølging og vurderinger av studentene digitalt, uavhengig av geografi

 

En digital og virtuell veiledningsmodell

Veiledningsmodellen består av tre hovedelementer:

 • En mobil-/nettbrettapplikasjon gjør det mulig for studenten å rapportere egen fremdrift og motta skreddersydde tilbakemeldinger fra veileder og lærer. 
 • Virtuelle gruppemøter gjør det mulig å ha flere møter som sikrer samhandling, dialog og refleksjon, uavhengig av sted. Virtuelle møter  med tale, tekst- og fildeling muliggjør kontinuerlig samarbeid mellom student, praksisveileder og lærer i sanntid. 
 • Digitale vurderinger av læringsutbytteoppnåelse og læresituasjoner

 

Finansiering og gjennomføring 

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) og LDH, er delt i tre faser og planlagt å gjennomføres i løpet av tre år.

 

Utviklingsfasen – utføres i samarbeid med brukerne

Testfasen – gjennomføring av en pilotstudie i primær og spesialisthelsetjeneste

Effektfasen – gjennomføring av en randomisert, kontrollert studie

 

Ved positiv effekt vil den nye praksismodellen først bli implementert ved avdeling for bachelor i sykepleie, og videre ved avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH. 

 

Prosjektets resultater 

 

Prosjektformidling 

Poster – 150 års Jubileumskonferanse, Lovisenberg diakonale høgskole, 22. november 2018

Presentasjon - Workshop om studentarbeid, Oslo universitetssykehus, 5. november 2019

 

Nyheter om prosjektet

Kick-off for app-prosjekt [26.09.19]

LDH mottar millioner til nye undervisningsmetoder [10.05.19]

Siste nytt

 1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 2. LDH får nye nettsider
 3. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19
 4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020
 5. Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie