LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

 

Utvalgte publikasjoner

 • Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv (2018). Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry. NORD LDH UIA
   
 • Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid (2018). Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry; Volume 64(4) s. 359-366. HINN LDH LDS SI UiO
   
 • Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone (2018). Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing; Volume 21. LDH OUS UiO
   
 • Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone (2018). Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Volume (13) s. 801-811. LDH OUS STO UiO UIS
   
 • Egede-Nissen, Veslemøy; Sellevold, Gerd Sylvi; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke (2018). Minority healthcare providers experience challenges, trust, and interdependency in a multicultural team. Nursing Ethics. OSLOMET LDH
   
 • Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag (2018). The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare; Volume 6(2) s. 279-285. LDH UIS

Forskning

 1. Vinnerne av idekonkurransen

  Veien videre for vinnerne av idékonkurransen

  I høst arrangerte Lovisenberg diakonale høgskole en idékonkurranse der vinneren mottar kr 35.000 til videreutvikling av beste prosjektidé.
  Les mer
 2. Deltakere på Conference in Spiritual Care

  ”Spiritual care – a resource in nursing”

  Lovisenberg diakonale høgskole og Conrad Signo Svendsen senter deltok på internasjonal konferanse i åndelig omsorg ved Diakonissestiftelsen i København 20. - 22. september 2017.
  Les mer
 3. enke Sørlie, Gerd Sylvi Sellevold, Rita jakobsen og Veslemøy Egede Nissen

  LDH representert på Nursing Ethics Conference

  15. og 16. september 2017 ble Nursing Ethics Conference avholdt i Leuven, Belgia. Tre forskere fra LDH var representert.
  Les mer
 4. Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring

  Simuleringsseminar 2017

  Det ble i dag avholdt et simuleringsseminar for Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og Lovisenberg diakonale høgskole. Seminaret ble avholdt på ferdighetssenteret ved LDH og ble arrangert på bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom de tre institusjonene.
  Les mer
 5. Rita og Ådel

  To ansatte ved LDH har fått opprykk til professor.

  Gratulerer til Ådel Bergland og Rita Jakobsen som har fått opprykk til professor.
  Les mer
 6. knowledge

  Statistikkpoliklinikk for studenter og ansatte

  Det blir oppstart av statistikkpoliklinikk ved Lovisenberg diakonale høgskole i høst. Dette skal være et lavterskeltilbud for ansatte og studenter som bruker kvantitativ metode i sin forskning eller sin oppgave.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.