LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

 

Utvalgte publikasjoner

 • Hillestad, A. (2019). Menneskelige(re) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem, Nr. 72. Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet (doktorgradsavhandling).

 • Karlsen, M. M. W., Heggdal, K., Finset, A., & Heyn, L. G. (2019). Attention‐seeking actions by patients on mechanical ventilation in intensive care units: A qualitative study. Journal of clinical nursing 28 (1-2), 66-79. doi: https://doi.org/10.1111/jocn.14633

 • Nyhagen, R; Sjöberg, M; Austenå, M; Sørensen, AL; Høybakk, JB; Heggdal, K. (2019). Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. Sykepleien Forskning, s. 1-17.

 • Pedersen, I., Lee Solevåg, A., & Solberg, M. T. (2019, September). Simulation-based training promotes higher levels of cognitive control in acute and unforeseen situations. Clinical Simulation in Nursing, 34(C), 6-15. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecns.2019.05.003.

 • Steindal, S. A., Torheim, H., Oksholm, T., Christensen, V. L., Lee, K., Lerdal, A., ... & Borge, C. R. (2019). Effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of advanced nursing, 75(5), 927-945.

 • Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv (2018). Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry. NORD LDH UIA
   
 • Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid (2018). Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry; Volume 64(4) s. 359-366. HINN LDH LDS SI UiO
   
 • Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone (2018). Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing; Volume 21. LDH OUS UiO
   
 • Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone (2018). Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Volume (13) s. 801-811. LDH OUS STO UiO UIS
   
 • Egede-Nissen, Veslemøy; Sellevold, Gerd Sylvi; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke (2018). Minority healthcare providers experience challenges, trust, and interdependency in a multicultural team. Nursing Ethics. OSLOMET LDH
   
 • Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag (2018). The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare; Volume 6(2) s. 279-285. LDH UIS

Forskning

 1. Ellisiv Lærum Jacobsen2

  Disputas: Ellisiv Lærum Jacobsen 20.04.18

  Ellisiv Lærum Jacobsen skal forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i helsevitenskap: Nutritional risk, Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Older Non-Hospitalized People and Geriatric Patients.
  Les mer
 2. Tiltredelsesforelesning professor Ådel Bergland

  Tiltredelsesforelesning professor Ådel Bergland

  Torsdag 22. februar holdt Ådel Bergland sin tiltredelsesforelesning som professor.
  Les mer
 3. Disputas Kari Lislerud Smebye

  Doktorgradsavhandling: Beslutningsprosesser i demensomsorgen

  I dag er 78.000 mennesker rammet av demens i Norge. I løpet av de neste 30-40 årene er tallet ventet å fordoble seg. Demens er en sykdom som ikke rammer bare én person, men også en veldig stor gruppe pårørende. Kari Lislerud Smebye forteller at det er en sykdom vi vil møte over hele linja i helsetjenesten. Nå har hun skrevet en doktorgradsavhandling om beslutningsprosesser i demensomsorgen.
  Les mer
 4. Simulering Hege

  LDH tilbyr nå simulering for lærere

  Simulering for lærere er et nytt tilbud som nå lanseres og tilbys til alle lærere og interesserte ved LDH. Målgruppen er alle som bruker, ønsker å bruke eller er nysgjerrige på simulering som pedagogisk metode.
  Les mer
 5. Smebye, Kari Lislerud

  Disputas: Kari Lislerud Smebye 06.02.18

  Kari Lislerud Smebye skal forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Decision Making in Dementia Care. A qualitative study.
  Les mer
 6. Ferdighetssenteret samtale

  Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler

  Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2018 er 1. februar.
  Les mer
 7. Vinnerne av idekonkurransen

  Veien videre for vinnerne av idékonkurransen

  I høst arrangerte Lovisenberg diakonale høgskole en idékonkurranse der vinneren mottar kr 35.000 til videreutvikling av beste prosjektidé.
  Les mer
 8. Deltakere på Conference in Spiritual Care

  ”Spiritual care – a resource in nursing”

  Lovisenberg diakonale høgskole og Conrad Signo Svendsen senter deltok på internasjonal konferanse i åndelig omsorg ved Diakonissestiftelsen i København 20. - 22. september 2017.
  Les mer
 9. enke Sørlie, Gerd Sylvi Sellevold, Rita jakobsen og Veslemøy Egede Nissen

  LDH representert på Nursing Ethics Conference

  15. og 16. september 2017 ble Nursing Ethics Conference avholdt i Leuven, Belgia. Tre forskere fra LDH var representert.
  Les mer
 10. Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring

  Simuleringsseminar 2017

  Det ble i dag avholdt et simuleringsseminar for Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og Lovisenberg diakonale høgskole. Seminaret ble avholdt på ferdighetssenteret ved LDH og ble arrangert på bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom de tre institusjonene.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.