LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

 

Utvalgte publikasjoner

 • Hillestad, A. (2019). Menneskelige(re) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem, Nr. 72. Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet (doktorgradsavhandling).

 • Karlsen, M. M. W., Heggdal, K., Finset, A., & Heyn, L. G. (2019). Attention‐seeking actions by patients on mechanical ventilation in intensive care units: A qualitative study. Journal of clinical nursing 28 (1-2), 66-79. doi: https://doi.org/10.1111/jocn.14633

 • Nyhagen, R; Sjöberg, M; Austenå, M; Sørensen, AL; Høybakk, JB; Heggdal, K. (2019). Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. Sykepleien Forskning, s. 1-17.

 • Pedersen, I., Lee Solevåg, A., & Solberg, M. T. (2019, September). Simulation-based training promotes higher levels of cognitive control in acute and unforeseen situations. Clinical Simulation in Nursing, 34(C), 6-15. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecns.2019.05.003.

 • Steindal, S. A., Torheim, H., Oksholm, T., Christensen, V. L., Lee, K., Lerdal, A., ... & Borge, C. R. (2019). Effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of advanced nursing, 75(5), 927-945.

 • Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv (2018). Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry. NORD LDH UIA
   
 • Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid (2018). Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry; Volume 64(4) s. 359-366. HINN LDH LDS SI UiO
   
 • Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone (2018). Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing; Volume 21. LDH OUS UiO
   
 • Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone (2018). Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Volume (13) s. 801-811. LDH OUS STO UiO UIS
   
 • Egede-Nissen, Veslemøy; Sellevold, Gerd Sylvi; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke (2018). Minority healthcare providers experience challenges, trust, and interdependency in a multicultural team. Nursing Ethics. OSLOMET LDH
   
 • Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag (2018). The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare; Volume 6(2) s. 279-285. LDH UIS

Forskning

 1. Rita og Ådel

  To ansatte ved LDH har fått opprykk til professor.

  Gratulerer til Ådel Bergland og Rita Jakobsen som har fått opprykk til professor.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.