Hospiteringspraksis i utlandet for emne A3 - du finner selv praksisplass

Søknadsfrist:

1. juni frist for å selv skaffe praksisplass til emne A3

 

Vilkår for å skaffe hospiteringspraksis selv i emne A3:

Praksisstedet må være i Europa eller Nord Amerika.

Du må selv sørge for å få en skriftlig bekreftelse fra praksisstedet om at de mottar deg.

 

I søknadsskjemaet skal du også legge ved:

- en kort redegjørelse med begrunnelse om valg av praksissted

- bekreftelse fra valgte praksissted.

 

Du må gjøre deg kjent med informasjon og retningslinjer for utlandsstudier som ligger på hjemmesiden under internasjonalisering og følge dette. 

 

Merk: Hvis man bruker for lang tid på å fylle ut skjemaet, vil man kunne få opp en feilmelding når man forsøker å sende inn. Derfor anbefales det at du fyller svarene inn i et dokument på forhånd og klipper/limer inn i skjemaet.

 

Søknad emne A3 (søker finner praksisplass):
FORMALIA
INFORMASJON OM PRAKSISSTEDET

Gjenta teksten du ser i bildet. Pass på store og små bokstaver.

NOT TRANSLATED: stk.captcha.imageNytt captcha bilde