Hospiteringspraksis i utlandet for emne A3 - høgskolen finner praksisplass

Søknadsfrist:

1. juni for søknad om hospiteringspraksis for emne A3 i utlandet

Dette søknadsskjemaet gjelder for deg som ønsker at høgskolen skal finne praksisplass til deg. Hvis du ønsker å finne praksisplass selv, se eget søknadsskjema.

Merk: Hvis man bruker for lang tid på å fylle ut skjemaet, vil man kunne få opp en feilmelding når man forsøker å sende inn. Derfor anbefales det at du fyller svarene inn i et dokument på forhånd og klipper/limer inn i skjemaet.

Søknad emne A3 (høgskolen finner plass):
FORMALIA
Hvor vil du reise?

Gjenta teksten du ser i bildet. Pass på store og små bokstaver.

NOT TRANSLATED: stk.captcha.imageNytt captcha bilde