Hvordan søke?

Her finner du informasjon om krav til søkere og søknadsprosedyrer.

Utvekslingsopphold varer vanligvis mellom 3 og 6 måneder avhengig av hvor du skal. Studiet i utlandet inngår som en del av graden du tar ved LDH.

 

Søknadsfrister og søknadsskjema

For studenter er søknadsfristen 1. februar for utveksling i høstsemesteret og 15. september for utveksling i vårsemesteret.

For bachelorstudenter gjelder søknadsfristen 1. februar for utveksling til Tanzania både høst- og vårsemesteret og Sør-Afrika for vårsemesteret.

Søknad om utveksling leveres i SøknadstWeb hvor du søker om mobilitet. Søknadsskjema åpner den 20. januar kl. 12.

  

Hvem kan reise på utveksling?

 • Du må være student ved LDH.
 • Du må ha normert studieproduksjon.
 • Som bachelorstudent må du ha gjennomført minst 90 studiepoeng ved LDH før du kan søke om utveksling.

 

Krav til bachelorstudenter som søker studieopphold i utlandet

 1. Studenten må ha bestått praksisperiodene i 2. studieår.
 2. For utreise høstsemesteret i 3. studieår må studenten ha bestått ordinær eksamen våren i 2. studieår. For utreise våresemesteret i 3. studieår må studenten ha bestått ordinær eksamen høsten i 3. studieår. 
 3. Studenten må ha bestått de evt. gjennomførte praksisperiodene i 3. studieår.
 4. Studenten må ha bestått test i medikamentregning.
 5. Studenter som søker utveksling til land utenfor Skandinavia må kunne kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk. Se språkkrav på sidene for de enkelte utvekslingsland.
 6. Søkere til land utenfor Skandinavia skriver motivasjonsbrev på engelsk., og kopi av vitnemål, inkl. karakterer i engelsk fra videregående skole må vedlegges.

  

Krav til studenter ved Master- og videreutdanning som søker studieopphold i utlandet  

 1. Studenten må ha bestått ordinær eksamen før utreise.
 2. Studenten må ha bestått praksisperiodene før utreise.
 3. Studenter som søker utveksling til land utenfor Skandinavia må kunne kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk. Se språkkrav på sidene for de enkelte utvekslingsland.

 

Generelle søknadsprosedyrer

 1. Undersøk hvilke land du kan dra på utveksling og studere i ved å lese listen over hvor du kan reise.
 2. Søk på utveksling. Skjema finner du øverst på denne siden.
 3. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju og samtalen foregår på engelsk for søkere som ønsker utveksling til land utenfor Skandinavia.
 4. Etter en helhetsvurdering får studenten tilbud om utvekslingsstudier i utlandet. Studenter som takker ja til tilbud om utvekslingsstudier, kan i ettertid ikke påregne tilbud om praksisplass i Norge dersom de skulle trekke seg fra utvekslingsoppholdet etter svarfristens utløp.
 5. Det er viktig å være klar over at søknadsprosessen er todelt:


a) Søknad til LDH om å bli kvalifisert for et studieopphold i utlandet.
b) Søknad til aktuell institusjon i utlandet, administreres av LDH. Studieopphold i utlandet er ikke godkjent før institusjonen i utlandet bekrefter at de kan ta imot deg.