Kjære samarbeidspartnere!

Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo, Norge vil gjerne ta imot utvekslingsstudenter til vårt studieprogram i bachelor. Vi ønsker at utvekslingsstudentene skal integreres i vårt ordinære studieprogram og tilbyr derfor følgende praksismuligheter:

 

Høstsemesteret 2014:

Utvekslingsperiode uke 35 – uke 48, dvs. 25.08.14 til 28.11.14.

 

Uke 35 – uke 42 Praksisstudier enten innen medisin, kirurgi, hjemmesykepleie, sykehjem eller psykiatri, 12 ECTS. 
Uke 43 – uke 45 Emne 12, helsefremmende og forebyggende sykepleie, 6 ECTS.
Uke 46 – uke 48 Emne 13, Sykepleie og samfunn, 6 ECTS.

 

Vårsemesteret 2015:

Utvekslingsperiode uke 2 – uke 15, dvs. 05.01.15 – 12.04.15.

Uke 2 Forberedelse til praksisstudier
Uke 3 – uke 10 Praksisstudier enten innen medisin, kirurgi, hjemmesykepleie, sykehjem eller psykiatri, 12 ECTS.
 Uke 11  Teori
Uke 12 – 16

Praksisstudier innen medisin, kirurgi, hjemmesykepleie og sykehjem,  6  ECTS.

 

Høgskolen har 5 hybler reservert til utenlandske studenter.

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema - engelsk (application form in english)