Søknad om studieopphold i utlandet

Søknadsfrister:

1. februar for utveksling i høstsemesteret

15. september for utveksling i vårsemesteret

For bachelorstudenter gjelder søknadsfristen 1. februar for utveksling til Tanzania både høst- og vårsemesteret og Sør-Afrika for vårsemesteret 

Merk: Hvis man bruker for lang tid på å fylle ut skjemaet, vil man kunne få opp en feilmelding når man forsøker å sende inn. Derfor anbefales det at du fyller svarene inn i et dokument på forhånd og klipper/limer inn i skjemaet.

Søknad om studieopphold i utlandet (BIS):
FORMALIA
BEGRUNNELSE/MOTIVASJON FOR SØKNADEN
Forventninger til og vurdering av hva det vil kreve av deg å ta deler av studiet i utlandet ( inntil 500 ord). NB: For søkere til land utenfor Norden skal begrunnelsen være skrevet på engelsk.
ERFARING
TIDLIGERE OG NÅVÆRENDE STUDIER
Hvor vil du helst studere i utlandet?
KRAV TIL UTVEKSLINGSSTUDENTER VED LDH Jeg er inneforstått med følgende forutsetninger for at jeg skal kunne dra på utveksling til utlandet: Jeg har lest og forstått høgskolens krav til utvekslingsstudenter som er gjengitt på LDHs nettsider, gjeldende for før, under og etter utvekslingsoppholdet.

Gjenta teksten du ser i bildet. Pass på store og små bokstaver.

NOT TRANSLATED: stk.captcha.imageNytt captcha bilde