Utveksling for MEVU-studenter

Gi deg selv en opplevelse for livet. Reis på utveksling.

Et utvekslingsopphold i utlandet vil gi en unik mulighet til å utfordre deg selv og utvide din personlige og faglige horisont. 

 

Frister

1. februar for utveksling i høstsemesteret

1. juni for søknad om hospiteringspraksis for emne A3 i utlandet

1. juni frist for å selv skaffe praksisplass til emne A3

15. september for utveksling i vårsemesteret, og utveksling til Australia for studenter på MAKS tredje semester.

 

Søknadsskjema for utenlandsstudier for mevu-studenter (gjelder ikke emne A3, se under)

 

Søknadsskjema for hospiteringspraksis i utlandet i emne A3 (høgskolen finner plass)

Søknadsskjema for hospiteringspraksis i utlandet i emne A3 (studenten finner plass selv)

 

Master i avansert klinisk sykepleie

Utveksling i emne A2 del 2

Danmark

Du kan ha utveksling i emne A2 del 2 Håndtering av komplekse helsetilstander 8 uker hver høst til Danmark.

Danmark

VIA University College, campus Århus, Danmark.

Danmark er et populært land å reise på utveksling til for nordmenn. Undervisningsspråket er dansk og man kan vanligvis skrive på norsk i oppgaver og på eksamen. Utdanningen er som i Norge delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad, og studieåret er delt inn i høst- og vårsemester. 

 

Slovenia

Du kan ha utveksling i emne A2 del 2 Håndtering av komplekse helsetilstander 8 uker hver høst til Maribor, Slovenia.

Maribor-Slovenia

 

Utveksling i emne A3

Du kan ha utveksling i emne A3 Organisasjon og samhandling (systemforståelse) 2 ukers hospiteringspraksis hver høst. Klikk her for å se full oversikt over utvekslingsmuligheter i A3.

 

3. semester kan du ha utveksling i Australia, Brisbane

Brisbane

LDH kan tilby studenter fra Master i avansert klinisk sykepleie, spesialisering i intensivsykepleie (heltid), et semesters utveksling ved Queensland University of Technology, QUT, i Brisbane Australia. Utvekslingen tilsvarer 30 studiepoeng og vil godkjennes som 3. semester i fulltid ved masterutdanningen ved LDH. 

  

Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

alabama

Aktuelle studiesteder, med mulighet for 2 uker hospiteringspraksis vår og høst, er:

Neonatal Cardiac Intensivist avdelingen på University of Alabama at Birmingham, USA.

Aktuelle studiesteder, med mulighet for 6 uker utveksling høst, er:

Prematuravdelingen på Rikshospitalet København, Danmark.