_D3S8913

Bruk av iPad ved LDH

Studenter som begynner på bachelor i sykepleie ved LDH vil få utlevert en iPad av nyere modell som er ferdig konfigurert med digitalt læringsinnhold. Dette gjelder også noen videreutdanninger.

iPad vil være klargjort med blant annet

 • Canvas LDHs læringsplattform
 • Office 365
 • PDF Expert: PDF-leser hvor du enkelt kan markere, understreke og legge inn merknader i dine egne versjoner av ulike dokumenter (kompendium, forelesningsnotater etc). Benyttes også for utfylling av vurderingsskjema i praksisperiodene.
 • Tilgang til ulike digitale læringsressurser
  • Digitalt kompendium for første studieår i PDF-format
  • Digitale utgaver av flere pensumbøker, tilgjengelig både på web og på app for iPad til redusert pris
  • Flere snarveier (web-clip), blant annet til bibliotektjenester hvor relevante artikler og annen dokumentasjon kan søkes opp og lastes ned til PDF-leseren for lesing/notering
  • Facetime/Skype (app) gjør det enkelt å kommunisere med læreren eller med medstudenter både i praksisperioder og utveksling til utlandet 

iPad-en er koblet både til WiFi og mobilt bredbånd (4G), abonnement har høy kapasitet. Studentene får dermed alt læringsinnhold lett tilgjengelig og kan møte godt forberedt til undervisningen.

Ved studiestart får alle opplæring i praktisk bruk av iPad, applikasjoner samt hjelp til å sette opp gode løsninger for lagring og sikkerhetskopiering. Alle studenter må ha egen Apple-ID. 

Studenter jobber i ferdighetssenteret med skolearbeid

 

 

Kostnader for iPad på bachelor i sykepleie

Nedbetaling/leie av iPad samt bredbåndsabonnement koster 2650,- per semester for bachelorstudenter. Du vil da eie iPad etter endt studietid. Du kan lese mer om studie- og semesteravgift her.

Leveransen inkluderer i tillegg

 • Gratis PDF-Expert
 • Digitalt kompendium (tillegg til ordinært pensum) pr semester
 • Konfigurert med apper beregnet for LDH

På bildet ses 1. årsstudenter på bachelor i sykepleie som gjør oppgaver i administrering av legemidler med medikamentregning på ipad. Foto: Ina Marie Aamodt.

 

Kostnader for iPad ved videreutdanning i operasjonssykepleie

2.450,- ordinær studieavgift betales hvert semester. Dette inkluderer leie av iPad med mobilt bredbåndsabonnement.

Leveransen inkluderer i tillegg

 • Gratis PDF-Expert
 • Digitalt kompendium (tillegg til ordinært pensum) pr semester
 • Konfigurert med apper beregnet for LDH

 

Modernisering

Utdeling av iPad til studentene er del av den kontinuerlige moderniseringen av Lovisenberg diakonale høgskole. Moderniseringen omfatter utvikling av en digital høgskole og ny bygningsmasse for høgskolen. Hovedmålet med moderniseringen er å utvikle en fremtidsrettet utdanningsinstitusjon som ligger i front og kan tilby studentene et best mulig læringsutbytte.

iPad brukes aktivt i gruppearbeid, forelesninger og praksis

 

 

Digital høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole skal utnytte moderne metoder og teknologi til å skape et helhetlig og effektivt høgskolemiljø som er attraktivt for ansatte og studenter. LDH skal utdanne sykepleiere som er blant de fremste i landet, også til å utnytte moderne digitale verktøy i praktisk sykepleie.