Nyfødtmaster

Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Ønsker du å gjennomføre et masterstudium som styrker din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifiserer deg til å håndtere fremtidige utfordringer innenfor fagområdet nyfødtsykepleie? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? Neste opptak er våren 2021.

Studiet er tilrettelagt for sykepleiere med klinisk erfaring som vil videreutvikle sin formelle og reelle kompetanse for å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert og omsorgsfull helsehjelp på avansert nivå for premature og akutt kritisk syke nyfødte i aldersgruppen 0 -3 måneder med medfødte eller andre skader og sykdommer, samt deres nære familie.

Aktuelle arbeidssteder for sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie er sykehus med nyfødtavdelinger, barselavdelinger, nyfødtintensivavdelinger eller barneintensivavdelinger, hjemmesykehus, ambulante team og helsestasjoner.

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg gjennom studiet:

  • Selvstendig kunne identifisere, analysere og vurdere premature og akutt kritisk syke nyfødtes modning og helsestatus ut fra et helhetsperspektiv i medvirkning med barnets foreldre.
  • Selvstendig kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og resultatvurdere avansert klinisk nyfødtsykepleie i nær dialog og samhandling med barnet og familien slik at barnets omsorgspersoner myndiggjøres i foreldrerollen og deltar som partnere i barnets behandlingsteam.
  • Ivareta og ta ansvar for målgruppens behov for sykepleie gjennom hele pasientforløpet, fra høyteknologisk kurativ behandling til utskrivelse til hjemmet eller til palliativ behandling frem mot en verdig død.
  • Samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av tjenestenivå.
  • Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innovasjon og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Les mer om hva du lærer under læringsutbytte i studieplanen.

 

Studiets innhold og oppbygging

Studiet gjennomføres som et deltidsstudium over 3 år med 20 studiepoeng per semester.

Semester

Emnets kode og navn

Praksis-studier

Studie-poeng

Mulighet for utveksling

1

MNSY – 100 Observasjon, systematisk kartlegging og vurdering av den nyfødte og familiens behov for helsehjelp 

7 uker

(210 t)

 

10

 

MNNA – 100 Neonatologi, fysiologi og patofysiologi 

 

10

 

2

MNSY – 200 Vurdering og medisinsk behandling av premature og akutt kritisk syke nyfødte 

 

 

10

 

MFME-100 Vitenskapsteori og forskningsmetode 

 

 

10

 

3

MNSY – 300 Avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte, del 1 

6 uker (180 t)

 

10

 

x

MNNA – 200 Neonatologi: Patofysiologi, farmakologi og medisinsk behandling 

 

5

 

x

MFKV – 100 Klinisk veiledning  

(selvvalgt emne)

 

 

5

 

x

4

MNSY – 400 Avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte, del 2 

6 uker 

(180 t)

 

10

 

x

MFSY – 100 Organisasjon og samhandling

1 uke

(30 t)

 

10

 

x

5

MFME – 200 Prosjektplanlegging 

 

 

10

 

 MFSY – 500 Masteroppgave 

 

 

 

30
(10+20)

 

 

6

 

Masteroppgave forstsetter

Totalt

 

 

120

 

 

 

 

Internasjonal utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Les mer her

 

Stipend/utdanningsstilling

Flere sykehus/helseforetak tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Kontakt sykehus/helseforetak vedrørende spørsmål om dette.

 

Muligheter for fritak

Det er muligheter for å søke om fritak fra deler av studiet. Det kan søkes om fritak på bakgrunn av annen utdanning som er tatt på høgskole- og universitetsnivå. Fritak gis på bakgrunn av individuell søknad. Det forutsettes at søknadene underbygges med vedlagt studieplan, pensumliste og vitnemål/karakterutskrift. Søk om fritak fra eksamen her

 

Siste nytt

  1. Ledig stilling: Seniorkonsulent/førstekonsulent læringsteknologier og digital kompetanse
  2. Ledig stilling: Digital pedagogisk rådgiver
  3. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  4. LDH får nye nettsider
  5. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19