Kullbilde 1873-74 og 2017-stor logo

150 års jubileum

Vi feirer at vi i 150 år har utdannet sykepleiere. Høgskolen har røtter tilbake til Cathinka Guldberg, som startet sykepleierutdanningen med to elever i Kommunalgården på Grønland i Oslo 20. november 1868, og var den første av sitt slag i Norge. Først i 1868 - i front i 2018.

Jubileumsuke

Fra søndag 18. november til søndag 25. november var det jubileumsuke på Lovisenberg, og programmet inneholdt blant annet jubileumskonferanse på LDH og åpning av museum på Diakonissehuset. Se programmet for hele jubileumsuken her.

 

Jubileumskonferanse 22. november

Lovisenberg diakonale høgskole inviterte samarbeidspartnere, forskere, og egne ansatte til jubileumskonferanse. Se program og mer informasjon her.

 

Vår historie

Cathinka Guldberg

Cathinka Guldberg (1840-1919) ble utdannet diakonisse og sykepleier i Tyskland (1866-1868). Hun er Norges første profesjonelle sykepleier og grunnla Diakonisseanstalten hvor hun var forstanderinne fra 1868-1919.

Guldberg var en banebrytende skikkelse og nyskapende pioner i en krevende tid for kvinner. Hun ble kalt ”Mor Guldberg”, da hun regnes som diakonissenes (sykepleiernes) mor og diakoniens mor. For henne var sykepleien en viktig del av diakonien. Drivkraften var det diakonale kallet; å være til tjeneste for mennesker som lider nød og trenger hjelp og omsorg.

Asylet Grønland

Sykepleierutdanningen startet med to elever i Kommunalgården på Grønland i Oslo 20. november 1868. I 1870 flyttet Diakonissehuset til Ullevålsveien 1, og i 1884 fikk de Lovisenberg i gave. Diakonissehuset flyttet til Lovisenberg i 1888, hvor de i dag har flere delvirksomheter: høgskole, sykehus, sykehjem, barnehage, gjestehus og diakonisenter.

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), slik den fremstår i dag, ble etablert 1. august 1994 med basis i Diakonissehusets og Betaniens Sykepleierhøgskoler. I 2010 ble LDH en akkreditert høgskole, og i 2013 tok LDH i bruk nytt ferdighetssenter og høgskolebygg. Lokalene er tilpasset simulering og ny undervisningsteknologi, og markerer at studentaktive og digitale læringsformer er et viktig satsingsområde ved LDH.

I 1868 var vi først ute med å utdanne sykepleiere. I 2018 er vi i front og vi er bevisst på verdier, tydelig på samfunnsoppdraget og utvikler kunnskap, kompetanse og løsninger for morgendagens helsetjeneste. 

LDH 2018