Jubileumskonferanse

1868-2018 – Jubileumskonferanse

Diakonissene var modige foregangskvinner. De brøt datidens samfunnsnormer og iverksatte endringer som vi alle nyter godt av i dag. Et banebrytende arbeid skapte ny praksis i en krevende tid. Diakonisseanstalten bidro til at sykepleie ble et selvstendig fag med kunnskapsbasert kompetanse. 150 år senere er Lovisenberg diakonale høgskole fortsatt bevisst på verdier, tydelig på samfunnsoppdraget og utvikler kunnskap, kompetanse og løsninger for morgendagens helsetjeneste. 22. november 2018 feirer vi oppstarten av Norges første sykepleierutdanning med en jubileumskonferanse.

Tid og sted

22. november 2018, kl.08.00-16.00

Lovisenberg diakonale høgskole, Lovisenberggt.15B, 0456 Oslo

Auditorium 7

 

Påmelding 

Lovisenberg diakonale høgskole inviterer samarbeidspartnere i pleie- og omsorgstjenester og utdanningssektoren, forskere, og egne ansatte til jubileumskonferanse.

Konferansen er gratis. På grunn av begrenset antall plasser og med tanke på servering, ber vi deg melde fra dersom du må trekke deg.

Påmeldingsfrist 14. november.

Meld deg på her

 

Merittering 

Konferansen er vurdert av NSF og godkjent som meritterende med totalt 5 timer.

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Det betyr at du har anledning til å få et kursbevis hvor meritteringen står oppført. Kursbevis blir distribuert på konferansen, men kan også bestilles i etterkant ved å sende mail til admin@ldh.no.

 

Program

08.00-08.30 Registrering og kaffe
08.30-08.45 Velkommen til jubileumskonferanse
Konferansier og skuespiller Per Christian Ellefsen 
08.45-09.00 I front i 2018: hva betyr det?
Rektor Lars Mathisen, LDH
09.00-09.45  Historisk tilbakeblikk: Vilje og tro – diakonisse Elisabeth Fedde i en grensesprengende tjeneste fra 1874-1896
Førsteamanuensis Kristin Kavli Adriansen, Universitetet i Stavanger
09.45-10.00  Pause
10.00-10.45  Helsetjenestene og utdanningssektoren – utfordringer i møtet om felles samfunnsoppdrag
Karen L. K. Bjøro, 2. nestleder Norsk sykepleierforbund, ph.d. 
10.45-11.45  Compassion: what it means for palliative and end-of-life care practitioners
Professor Phil Larkin, University of Lausanne
11.45-13.00  Lunsj, mingling og omvisning på høgskolen
13.00-13.20  SAFE: En forskningsbasert og innovativ metode for å oppdage subakutt funksjonssvikt
hos eldre
Studieleder Edith Roth Gjevjon, LDH
13.20-13.40 

«Keep calm and simulate on» – erfaringer med og visjoner for simulering
Høgskolelektor Hege Vistven og Høgskolelektor og PhD-student Camilla Olaussen, LDH

13.40-14.00  Faglig ledelse - en utfordring i sykepleietjenesten
Professor Rita Jakobsen, LDH 
14.00-14.15

150 år - fortsatt freidig og fremoverlent
Per Christian Ellefsen 

14.15-15.00 Poster & Prosecco
15.00-16.00  Besøk på nyåpnet museum, Diakonissehuset 

 

Les mer om foredragsholderne her

 

Slik kommer du deg til LDH

Kart_kollektiv 2018