Nyhetsarkiv

 1. Blomstereng

  Åpningstider sommer 2019

  Åpningstider for Lovisenberg diakonale høgskole sommeren 2019.
  Les mer
 2. Ledig stilling ikon

  Ledige stillinger: Høgskolelektorer i kombinerte stillinger, 3 x 20%

  Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er en praksisnær høgskole som har ambisjoner om å bygge bro mellom høgskole og praksisfeltet, både mht. utdanning og forskning. Vi søker autoriserte sykepleiere som er interessert i å inneha en kombinert stilling, som innebærer å ha et arbeidsforhold ved LDH i tillegg til sin hovedstilling innen kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Stillingen gjelder for studieåret 2019-2020 med mulighet for forlengelse.
  Les mer
 3. Ledig stilling ikon

  Ledig stilling: Førsteamanuensis ved avdeling for bachelorutdanning, 100% fast stilling

  Lovisenberg diakonale høgskole er tildelt eksterne forskningsmidler og én av våre førsteamanuensiser går derfor over i en 3-årig postdoktorstilling fra 1. august 2019. På bakgrunn av dette ønsker vi å rekruttere en førsteamanuensis som kan bidra til å styrke avdelingens arbeid med utdanningskvalitet, utvikling av studentenes sykepleieridentitet, forskning, og utvikling av sykepleiefaget. Stillingen som lyses ut er en fast stilling.
  Les mer
 4. Ledig stilling ikon

  Ledig stilling: Førsteamanuensis/førstelektor ved avdeling for bachelorutdanning, 100% fast stilling

  Lovisenberg diakonale høgskole er blitt tildelt eksterne forskningsmidler og én av våre høgskolelektorer er ansatt i en 3-årig stipendiatstilling. På bakgrunn av dette ønsker vi å rekruttere en førsteamanuensis/førstelektor som kan bidra til å styrke avdelingens arbeid med utdanningskvalitet, utvikling av studentenes sykepleieridentitet, forskning og utvikling av sykepleiefaget. Stillingen som lyses ut er en fast stilling. Det kan være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor dersom kvalifiserte søkere ikke melder seg.
  Les mer
 5. Ledig stilling ikon

  Ledig stilling: Førsteamanuensis i avdelingen for master, etter- og videreutdanning, masterstudiet i avansert klinisk sykepleie

  Ved Lovisenberg diakonale høgskole er det ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis knyttet til masterstudiet i avansert klinisk sykepleie innen feltet allmennsykepleie. Det er ønskelig at søker har en bistilling i kommunehelsetjenesten. Det kan være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor dersom kvalifiserte søkere ikke melder seg.
  Les mer
 6. Ledig stilling ikon

  Ledig stilling: Studieleder for området etter- og videreutdanning, nyopprettet fast stilling

  Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er i vekst og utvikling. Stillingen som nå utlyses har ansvarsområde for etter- og videreutdanninger (EVU). Studieleder vil få ansvaret for LDHs satsing på utvikling av konkurransedyktige tilbud som møter helsetjenestens behov for livslang læring. LDHs satsing er innrettet mot utdannings- og opplæringstilbud hvor fleksibilitet og tilgjengelighet er primære faktorer, basert på høy grad av digitalisering. Studieleder vil samarbeide tett med LDHs læringsstøttemiljø for utvikling av digitale utdanningstilbud.
  Les mer
 7. Pasientsituasjon

  LDH-studenter på topp med tilfredshet i praksis

  En fersk NOKUT-analyse viser at LDH-studenter er blant de mest fornøyde med sine praksisstudier på landsbasis. Analysen er basert på resultatene fra Studiebarometeret 2018. LDH får også skryt fra sakkyndige for sitt arbeid med praksisstudier i en annen ny NOKUT-rapport.
  Les mer
 8. Internasjonal stemning på LDH - utveksling fra USA, Belgia og Finland

  Det er internasjonal stemning på LDH om dagen med studenter og ansatte fra USA, Belgia og Finland på mobilitetsopphold* ved høgskolen. Studentene som er på utveksling ved LDH er tett knyttet til LDHs studenter både når det gjelder faglige og kulturelle aktiviteter, og deltar blant annet i praksisstudier i kommunehelsetjenesten.
  Les mer
 9. Årets forelesere 2019

  Kåring av årets foreleser 2019

  For tredje år på rad har Studentparlamentet arrangert kåring av årets foreleser.
  Les mer
 10. Forskningsmidler fra Diku

  LDH mottar millioner til nye undervisningsmetoder

  Lovisenberg diakonale høgskole er en av de som mottar millionstøtte til nyskapende undervisning fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).
  Les mer