Nyhetsarkiv

 1. Helsedirektoratet

  Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie

  Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.
  Les mer
 2. Internasjonal dag - Leger uten grenser 1

  Internasjonal dag – erfaringer fra utveksling og feltarbeid

  Tirsdag 15. januar 2019 arrangerte LDH internasjonal dag for et fullsatt auditorium med rundt 250 fremmøtte. Det ble en spennende dag med et innblikk i Leger Uten Grenser sitt arbeid i felten og LDH-studenters erfaringer fra utenlandsopphold.
  Les mer
 3. Åpning MAKNY 2019

  Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie

  14. januar 2019 startet et nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Masterstudiet er en viktig videreutvikling av fagfeltet og av videreutdanningen i nyfødtsykepleie som LDH har tilbudt siden 2005. Videreutdanningen var den første innen feltet i Norden, og LDH er fortsatt i front ved å etablere masterstudiet. 
  Les mer
 4. Internasjonal dag - våren 2019

  Internasjonal dag 15. januar - studenter deler erfaring fra utveksling

  Les mer
 5. Prosjektmidler_digitalisering

  Prosjektmidler til LDH vedrørende digitalisering for utdanningskvalitet

  Prosjektet "Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring" var blant søkerne som oppnådde tildeling fra årets prosjektmidler for digitalisering. Midlene går til prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. Det er det nye nasjonale Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som utlyser og fordeler prosjektmidlene. Prosjektene skal utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice basert på utviklingsarbeidet de gjennomfører. 
  Les mer
 6. Åpningstider julen 2018

  Les mer
 7. OUS-Vestre Viken

  Besøk fra Oslo universitetssykehus og Vestre Viken HF

  14. november kommer representanter fra Oslo universitetssykehus og Vestre Viken HF til LDH. De vil ha stands i kantinen.
  Les mer
 8. Maud Roos - Hjemløs i storbyen

  Hjemløs i storbyen – utfordringer og muligheter i møte med marginaliserte medborgere

  Tidligere i høst arrangerte LDH et kurs med temaet «Hjemløs i storbyen, utfordringer og muligheter i møte med marginaliserte medborgere». Kurset var i samarbeid med nettverket Nordiakoni for studenter ved nordiske diakonale utdanningsinstitusjoner. Tematikken engasjerte studenter fra Finland, Danmark og Sverige til å melde seg på, sammen med studenter fra LDH.
  Les mer
 9. Samarbeid på Cathinka

  Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler

  Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2019 er 1. februar.
  Les mer
 10. fjernpraksis-roros

  Erfaringer fra praksis på Røros sykehus

  Tonje Gerhardsen og Aina Milovanovic har nå begynt på tredje året på bachelorutdanningen i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Forrige semester hadde de åtte uker praksis på Røros sykehus.
  Les mer