Nyhetsarkiv

 1. Reisebrev København 10.11.19 - 2

  Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19

  Nå har vi vært i Danmark i tre måneder, og det er snart på tide å reise hjem. Det har vært tre spennende og lærerike måneder!
  Les mer
 2. Samarbeid på Cathinka

  Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020

  Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2020 er 3. februar.
  Les mer
 3. Ledig stilling ikon

  Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie

  Lovisenberg diakonale høgskole har økt opptak av studenter til videreutdanning i operasjonssykepleie med studentopptak hver høst. Det pågår utviklingsarbeid med å heve læringsutbyttebeskrivelser for studiet til masternivå. I forbindelse med satsningen videre utlyses nyopprettet 20% engasjementstilling i to år med mulighet til forlengelse. Til stillingen søker vi lege/kirurg med spesialistgodkjenning og med engasjement og interesse for utvikling av operasjonssykepleie som fag og funksjon.
  Les mer
 4. Ledig stilling ikon

  Ledig stilling: Førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor til videreutdanningen i operasjonssykepleie

  Lovisenberg diakonale høgskole har økt opptak av studenter til videreutdanning i operasjonssykepleie med studentopptak hver høst. Det pågår utviklingsarbeid med å heve læringsutbyttebeskrivelser for studiet til masternivå. I forbindelse med satsningen videre utlyses nyopprettet 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Det er mulig å søke på deler av stillingen, og vi ber da søkere spesifisere ønsket stillingsandel. Det kan være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor dersom kvalifiserte søkere ikke melder seg.
  Les mer
 5. Nettkurs i respirajonsbehandling av nyfødte

  Revidert nettkurs i respirajonsbehandling av nyfødte

  Siden februar 2017 har 670 studenter, sykepleiere og leger fra hele landet deltatt på nettkurs i respirasjonsbehandling av nyfødte. Nettkurset startet som et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og LDH. Nå har LDH overtatt eierskap og drift av kurset, og er i ferd med revisjon og videreutvikling.
  Les mer
 6. Reisebrev København nov19 - 2

  Reisebrev fra flotte København – 8. november 2019

  Hej! Her kommer en liten hilsen fra oss i Danmark. Vi er 8 stykker fra Lovisenberg som har valgt å tilbringe 3 måneder av studiet i vakre København. 4 av oss går på Københavns Professionshøjskole, og er også nå ferdig med praksis i hjemmesykepleien og sykehjemsledelse.
  Les mer
 7. Menn i sykepleien – LDH vs Island - møte 18.11.19

  Menn i sykepleien – LDH vs Island

  På Island er andelen mannlige sykepleierstudenter kun 2 %. Ved LDH får mannlige søkere 2 kjønnspoeng ved opptak, og prosentandelen mannlige studenter på kullet fra 2019 er 19 %. Mandag 18. november var representanter fra University of Akureyri og Islands direktorat for likestilling på besøk hos LDH for å dele erfaringer om temaet menn i sykepleien med studenter og ansatte.
  Les mer
 8. Prematur gutt

  Verdens Prematurdag - Gi riktig omsorg, til rett tid og rett sted

  I Norge fødes det ca. 5 000 premature barn hvert år. På verdensbasis blir 1 av 10 barn født før tiden, og den 17. november markeres Verdens Prematurdag for 11. året på rad. Årets tema er "Født før tiden: gi riktig omsorg, til rett tid og rett sted".
  Les mer
 9. Jaro konferanse Japan

  App-prosjekt presentert i Japan

  LDHs forskningsprosjekt "Praksisstudier i sykepleierutdanningen: en digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet" ble i begynnelsen av november presentert på The Asian Conference on Eductaion i Tokyo. Konferansen hadde 600 deltakere fra 40 forskjellige land.
  Les mer
 10. Simuleringsseminar 05.11.19-1

  Simuleringsseminar - Realiteter og virtuell virkelighet

  Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), Høgskolen i Innlandet (HINN) og Høgskolen i Østfold (HiØ) inviterte 5. november til seminar om simulering i helse og velferdsfagene. Temaet for årets seminar var "Når kvantitet utfordrer kvalitet".
  Les mer