Nyhetsarkiv

 1. Jaro konferanse Japan

  App-prosjekt presentert i Japan

  LDHs forskningsprosjekt "Praksisstudier i sykepleierutdanningen: en digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet" ble i begynnelsen av november presentert på The Asian Conference on Eductaion i Tokyo. Konferansen hadde 600 deltakere fra 40 forskjellige land.
  Les mer
 2. Ledig stilling ikon

  Ledig stilling: Koordinator for praksisstudier

  Praksisstudier har en nøkkelrolle i utdanningen av sykepleiere. Det er her studentene har mulighet til å koble de teoretiske fagene sammen med praktisk kunnskap og ferdigheter. Kvalitet i praksisstudier er et prioritert satsingsområde ved LDH og en viktig visjon for høgskolen er å være praksisnær. Praksisstudier er sentralt i utviklingen av profesjonell kompetanse.
  Les mer
 3. Simuleringsseminar 05.11.19-1

  Simuleringsseminar - Realiteter og virtuell virkelighet

  Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), Høgskolen i Innlandet (HINN) og Høgskolen i Østfold (HiØ) inviterte 5. november til seminar om simulering i helse og velferdsfagene. Temaet for årets seminar var "Når kvantitet utfordrer kvalitet".
  Les mer
 4. Karrieredag 2019 - banner

  Karrieredag for LDH-studenter 12. november

  Les mer
 5. Disputas Siv Stafseth 25.09.19

  Disputas: Behov for sykepleie på intensivavdelinger

  Siv Stafseth har i sin doktogradsavhandling målt pasienters behov for sykepleie på norske intensivavdelinger. Det kan være en utfordring å bemanne en slik avdeling med rett antall og rett kompetanse som vil ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig behandling. Det viktigste funnet er at verktøyet Nursing Activities Score - NAS kan måle behovet for sykepleie, og at verktøyet kan belyse kostnader for bemanning på avdelingene.
  Les mer
 6. Internasjonal dag: Vaksinasjoner, antibiotikaresistens og helsehjelp i katastrofesituasjoner

  Den 20. november er det duket for internasjonal dag ved Lovisenberg diakonale høgskole
  Les mer
 7. Øvingskveld i ferdighetsenteret 08.10.19

  Studenter arrangerer øvingskvelder i ferdighetssenteret

  Øvingskvelder i ferdighetssenteret er et nytt ukentlig tilbud for alle studenter ved LDH. Det er faste studentassistenter som planlegger og arrangerer kveldene for sine medstudenter.
  Les mer
 8. Reisebrev Perth september 19-3

  Reisebrev fra Perth, Australia 25. september 2019

  Perth er hovedstaden i vest-Australia, og her har vi nå vært i over to måneder allerede. Vi er seks studenter fra Lovisenberg som er her dette semesteret.
  Les mer
 9. Forskerne fra LDH som presenterte sin forskning på Forskningsdagen

  Forskningsdagene 2019 oppsummert

  Vi oppsummerer alle foredragene fra forskningsdagene den 24. september 2019.
  Les mer
 10. På besøk i masailandsby.

  Reisebrev fra Tanzania - skolehelseprogram og besøk i masailandsby

  Her kommer et nytt reisebrev fra Anna i Tanzania.
  Les mer