Nyhetsarkiv

 1. Åpningstider påsken 2019

  Les mer
 2. _MG_3691

  Hva utdannes en avansert klinisk allmennsykepleier til?

  Begrepet allmennsykepleie ble først lansert av Lovisenberg diakonale høgskole som en av to spesialiseringer i etableringen av et masterstudium i avansert klinisk sykepleie i 2012. Hva utdannes en avansert klinisk allmennsykepleier til?
  Les mer
 3. Edith R. Gjevjon - jubileumskonferanse 2018 - SAFE

  Hvordan fange opp forverret tilstand hos hjemmeboende eldre: nå er SAFE lansert

  Subakutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE) er det første kliniske verktøyet som er utviklet for å være i forkant når hjemmeboende eldre får dårligere helse. SAFE tar hensyn til kompleksiteten i hjemmesykepleien, og ved gradvis utvikling av funksjonssvikt eller forverring av tilstand hos hjemmeboende eldre.
  Les mer
 4. Workshop - Fremtidens operasjonssykepleie

  Fremtidens operasjonssykepleie

  28. februar ble det avholdt en workshop med deltakere fra Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg diakonale høgskole. Tema for dagen var fremtidens operasjonssykepleie.
  Les mer
 5. Studiestart 2018

  LDH skårer høyt på utdanningskvalitet

  Den siste tiden har det blitt gjennomført tre nasjonale målinger som belyser ulike aspekter av utdanningskvalitet. LDH skårer høyt på studentenes vurdering av studiene, andel som reiser på utveksling og faglige resultater ved nasjonal deleksamen. 
  Les mer
 6. Helsedirektoratet

  Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie

  Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.
  Les mer
 7. Internasjonal dag - Leger uten grenser 1

  Internasjonal dag – erfaringer fra utveksling og feltarbeid

  Tirsdag 15. januar 2019 arrangerte LDH internasjonal dag for et fullsatt auditorium med rundt 250 fremmøtte. Det ble en spennende dag med et innblikk i Leger Uten Grenser sitt arbeid i felten og LDH-studenters erfaringer fra utenlandsopphold.
  Les mer
 8. Åpning MAKNY 2019

  Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie

  14. januar 2019 startet et nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Masterstudiet er en viktig videreutvikling av fagfeltet og av videreutdanningen i nyfødtsykepleie som LDH har tilbudt siden 2005. Videreutdanningen var den første innen feltet i Norden, og LDH er fortsatt i front ved å etablere masterstudiet. 
  Les mer
 9. Internasjonal dag - våren 2019

  Internasjonal dag 15. januar - studenter deler erfaring fra utveksling

  Les mer
 10. Prosjektmidler_digitalisering

  Prosjektmidler til LDH vedrørende digitalisering for utdanningskvalitet

  Prosjektet "Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring" var blant søkerne som oppnådde tildeling fra årets prosjektmidler for digitalisering. Midlene går til prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. Det er det nye nasjonale Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som utlyser og fordeler prosjektmidlene. Prosjektene skal utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice basert på utviklingsarbeidet de gjennomfører. 
  Les mer