Nyhetsarkiv

 1. OUS-Vestre Viken

  Besøk fra Oslo universitetssykehus og Vestre Viken HF

  14. november kommer representanter fra Oslo universitetssykehus og Vestre Viken HF til LDH. De vil ha stands i kantinen.
  Les mer
 2. Maud Roos - Hjemløs i storbyen

  Hjemløs i storbyen – utfordringer og muligheter i møte med marginaliserte medborgere

  Tidligere i høst arrangerte LDH et kurs med temaet «Hjemløs i storbyen, utfordringer og muligheter i møte med marginaliserte medborgere». Kurset var i samarbeid med nettverket Nordiakoni for studenter ved nordiske diakonale utdanningsinstitusjoner. Tematikken engasjerte studenter fra Finland, Danmark og Sverige til å melde seg på, sammen med studenter fra LDH.
  Les mer
 3. Samarbeid på Cathinka

  Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler

  Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2019 er 1. februar.
  Les mer
 4. fjernpraksis-roros

  Erfaringer fra praksis på Røros sykehus

  Tonje Gerhardsen og Aina Milovanovic har nå begynt på tredje året på bachelorutdanningen i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Forrige semester hadde de åtte uker praksis på Røros sykehus.
  Les mer
 5. Dialogmøte: Lovisenberg diakonale høgskole setter utviklingen i primærhelsetjenesten på dagsorden

  Hva er helsetjenestens forventninger til Masterstudium i avansert klinisk allmennsykepleie? Den 11.09 arrangerer LDH et åpent dialogmøte om team og kompetansebehov.
  Les mer
 6. Åpningsforelesning 2018: Utfordringer i helsetjenesten og dine muligheter til å påvirke

  Rektor Lars Mathisen holder årets åpningsforelesning 14. august kl.12:00-12:45 i auditorium 7 og 8.
  Les mer
 7. LOS - trening

  Opptaket 2018: Flere menn får tilbud om studieplass ved LDH

  Tall fra Samordna opptak viser at det er en markert økning i antall menn som får tilbud om plass ved LDH til bachelorutdanningen i sykepleie, sammenliknet med 2017. Dette skjer samme år som Lovisenberg diakonale høgskole og Universitetet i Agder iverksetter en prøveordning med to tilleggspoeng for menn ved opptak.
  Les mer
 8. Nina Kynø MAKNY

  Ny mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved LDH

  Denne våren fikk LDH godkjent søknaden om akkreditering av NOKUT for den nye mastergraden i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Det første kullet vil starte på nyåret 2019, men allerede høsten 2018 vil de som tidligere har en videreutdanning i nyfødtsykepleie få mulighet til å ta påbygg til mastergrad.
  Les mer
 9. Åpningstider sommer 2018

  Les mer
 10. Datoer for studiestart 2018

  Her finner du datoer for studiestart 2018 for de ulike studiene ved LDH.
  Les mer