Nyhetsarkiv

 1. Nyfødt prematur baby og gammel dame

  Forskningsdagene 2019

  Liv og helse eller makt? Mennesket og miljø i helseinstitusjoner
  Les mer
 2. Politisk duell Facebook Raymond Johansen og Eirik Lae Solberg

  Politisk duell: Hvem blir byrådsleder i Oslo?

  Raymond Johansen fra Ap og Eirik Lae Solberg fra Høyre møtes til duell om Oslo-politikk på Lovisenberg diakonale høgskole.
  Les mer
 3. Studiestart 2019-1

  Studiestart i bilder 2019

  Tirsdag 13. august var det studiestart for nye studenter på bachelor i sykepleie.
  Les mer
 4. Gjesteforelesning Morrison-Beedy

  Gjesteforelesning: "Evidence-based practice: What we say and what we do"

  Dianne Morrison-Beedy Ph.D., RN, FAANP, FNAP, FAAN gir gjesteforelesning som Fulbright Specialist ved LDH.
  Les mer
 5. Helsedirektoratet

  Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

  Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.
  Les mer
 6. Internasjonal ekspert til LDH høsten 2019

  Med støtte fra The Fulbright Foundation kommer Dianne Morrison-Beedy, Ph.D., RN, FAANP, FNAP, FAAN til LDH i august for å bidra til videreutvikling av Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie, med spesialisering i allmennsykepleie. Som Fulbright Specialist vil hun støtte arbeidet med å utvikle nye og ansvarsfulle roller for avanserte kliniske sykepleiere, og hun vil bidra med et internasjonalt perspektiv for at LDHs nye fagplan for bachelorutdanningen skal være en solid plattform for videre klinisk spesialisering på masternivå.
  Les mer
 7. Disputas Anne Kathrine Langerud

  Disputas: Pain, Symptoms and Health Related Quality of Life in Intensive Care Survivors

  Hva er langtidsutkommet hos intensivpasienter? Anne Kathrine Langerud har jobbet som intensivsykepleier i snart 20 år. I sin doktorgradsavhandling har hun studert forekomsten av kroniske smerter, ulike symptomer som angst, depresjon, fatigue, Post traumatisk stress symptomer (PTSS) og søvnvansker, samt vurdering av egen livskvalitet hos intensivpasienter. 
  Les mer
 8. Studieplasser

  Stor mangel på spesialsykepleiere - LDH skal nå utdanne flere!

  Norske sykehus er bekymret for utdanningstakten av spesialsykepleiere. Kunnskapsdepartementet satser med en opptrapping av studieplasser, og utlyste 30 nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019. Lovisenberg diakonale høgskole er etter en søknadsrunde tildelt 18 av de 30 studieplassene for videre utbygging i kommende år.
  Les mer
 9. Adelheid_disputas

  Disputas: Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem

  Å gi et bidrag til å bedre omsorgen til personer som bor i skjermede avdelinger på sykehjem var bakgrunnen for Adelheid Hillestads doktogradsprosjekt "Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem".
  Les mer
 10. Pasientsituasjon

  LDH-studenter på topp med tilfredshet i praksis

  En fersk NOKUT-analyse viser at LDH-studenter er blant de mest fornøyde med sine praksisstudier på landsbasis. Analysen er basert på resultatene fra Studiebarometeret 2018. LDH får også skryt fra sakkyndige for sitt arbeid med praksisstudier i en annen ny NOKUT-rapport.
  Les mer