Åpningsforelesning15

Åpningsforelesning 2018: Utfordringer i helsetjenesten og dine muligheter til å påvirke

Rektor Lars Mathisen holder årets åpningsforelesning 14. august kl.12:00-12:45 i auditorium 7 og 8.

Norsk helsetjeneste er på mange måter bra, men kan også prestere bedre, blant annet på kommunikasjon. Åpningsforelesningen 2018 gir eksempler på de sårbare overgangene i pasientforløp, innen og mellom enheter, og hva sykepleiere kan påvirke både på individ- og systemnivå. Du får et innblikk i hva LDH vil gi med på veien i utdanning av nye sykepleiere - og spesialsykepleiere.

______

Det vil bli servert boller, frukt og kaffe utenfor auditorium 7 og 8 fra kl.11:30.