Avslutningsseremoni operasjon og syke gamle

Avslutning for videreutdanningsstudenter

Torsdag 14. desember var det avslutningsseremoni for studenter med videreutdanning i operasjonssykepleie og videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker.

Gratulerer til 25 studenter med videreutdanning i operasjonssykepleie og 12 studenter med videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker. I sin tale kalte rektor Lars Mathisen uteksamineringen for 17. mai i miniformat. 

Representanter fra praksisstedene Cathinka Guldberg-senteret, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Akershus universitetssykehus og Martine Hansens Hospital var også tilstede med hilsninger til de uteksaminerte studentene.

 

Sykepleie til syke gamle mennesker 

Nyutdannede sykepleiere til syke gamle mennesker

Programkoordinator for videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker, Kari Lislerud Smebye, fortalte i sin tale at det er særlig tre forhold som kjennetegner den nyutdannede klassen. De forstår betydningen av å: 

  • Jobbe mer systematisk i forhold til å kartlegge, vurdere og handle når de skal gi tilpasset helsehjelp til den syke gamle pasienten.
  • Underbygge deres synspunkter med faglige argumenter. Dette gir grunnlag for kunnskapsbasert praksis og større trygghet i rollen som sykepleier.
  • Brukermedvirkning og de er veldig bevisste på å høre den eldre pasientens stemme og samarbeide med pårørende.

Hun sa videre at utdanningen har bidratt til å gi kunnskap, til bearbeidelse av holdninger med økt etisk bevissthet og til å videreutvikle ferdigheter. Studentene er nå godt rustet til å møte utfordringene i den nye eldrereformen: Leve hele livet!

 

Nyutdannede operasjonssykepleiere

Nyutdannede operasjonssykepleiere2

Høgskolelektor Hege Kaldheim forteller at de nyutdannede operasjonssykepleierne har bidratt til bedre undervisning og har vært gode medstudenter som har jobbet godt sammen.

Studentene har vist stor innsats og kunnskap for egen læring. På videreutdanningen har de delt kunnskap og utviklet ny kunnskap.