Representanter fra Thomas More University of Applied Sciences

Besøk fra Thomas More University of Applied Sciences

Denne uken har to ansatte ved Thomas More University of Applied Sciences i Belgia hatt et utvekslingsopphold på LDH.

Thomas More University of Applied Sciences har et Erasmus+ samarbeid med LDH, og avtale om inn- og utveksling av studenter og ansatte.

Danny Peeters og Karin Dickens er dosenter ved skolen og har deltatt på et utvekslingsprogram på LDH fra 22.-25.mai. Før de reiste tilbake hadde de en presentasjon av skolen deres og Belgia for LDHs ansatte. 

Dickens er klinisk psykolog og Peeters er jordmor, men de har begge undervist ved sykepleierutdanningen på Thomas More i lang tid. 

Representanter fra Thomas More University of Applied Sciences_2