Studenter i LOS

Det blir yoga i eksamenstiden ved LDH

Lovisenberg studentvelferd - LOS arrangerer eksamens-yoga.

Eksamenstid er gjerne en tid preget av lange dager på lesesalen, høye skuldre og følelser av stress. LOS ved LDH har derfor bestemt seg for å gjøre noe ekstra for studentvelferden denne våren for å gi rom for avspenning i den kommende eksamensperioden.

 

Vi spurte studentene hva de ønsket

Flere forslag til tiltak, inspirert av studentenes ønsker, ble vurdert og en spørreundersøkelse med tre alternativer ble sendt ut til alle studenter i Canvas og distribuert av studentene i velferdsutvalget.

Resultatet ble at flertallet av studentene ved LDH stemte på yoga/meditasjonskurs i eksamenstiden.

 

Tidspunkter for yoga

I april blir det de to siste torsdagene: 20. og 27. april kl. 15.30-16.45.

Instruktør: Elisabeth Sørum (bachelor i ernæring og yogalærer).

 

I mai blir det de to første onsdagene: 3. og 10. mai kl. 15.30-16.45.

Instruktør: Sunniva Hoff (bachelor i psykologi og yogainstruktør).

 

Det vil bli opprettet Facebook-eventer for yogatimene, så følg med på Facebook-siden til LDH.

 

Infotekst om LOS - Lovisenberg studentvelferd

Alle studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er automatisk medlem av LOS. Dette er høgskolens egen velferdsordning og tilsvarer ordningen med studentsamskipnad. Gjennom LOS har studentene tilgang til ulike velferdsgoder, og ordningen finansieres gjennom semesteravgiften.

 

LOS styres av et velferdsutvalg som består av ansatte og studenter. Avbildet er de tre studentene i utvalget. Fra venstre: Aksel Kvalsvik, Lillian Villanueva, Sondre S. Grasbekk.