Dialogmøte: Lovisenberg diakonale høgskole setter utviklingen i primærhelsetjenesten på dagsorden

Hva er helsetjenestens forventninger til Masterstudium i avansert klinisk allmennsykepleie? Den 11.09 arrangerer LDH et åpent dialogmøte om team og kompetansebehov.

Helse- og omsorgsdepartementet innleder om hvordan økt klinisk spesialisering kommer pasientene og helsetjenesten til gode. Helsedirektoratet presenterer tidlige erfaringer med primærhelseteam, der bedre tilgjengelighet til nødvendige helsetjenester, og gode samarbeidsarenaer for fastleger og sykepleiere er målet. Helse Sør-Øst tar til orde for partnerskap mellom nivåene og bedre koordinering. Vi drar nytte av dagsaktuelle erfaringer fra fastlege, sykepleier og samhandlingskoordinator.

Utdanningssektoren skal høsten 2018 inn i et samarbeid med Helsedirektoratet for å utvikle nasjonal studieplan for klinisk avansert allmennsykepleie.

– Ved Lovisenberg diakonal høgskole vil vi være en aktiv støttespiller med bakgrunn i vår kunnskap og erfaring fra utdanning av sykepleiespesialister, med en sterk kombinasjon av klinisk og vitenskapelig kompetanse, sier rektor Lars Mathisen.

 

Se programmet her

Se presentasjonene fra foredragene her

 

Meld deg på her (påmeldingen er avsluttet)

Merk: Det tas forbehold om at påmeldingen avsluttes når seminaret er fullt.