Edith Roth Gjevjon er ny studieleder for bacheloravdelingen

Edith Roth Gjevjon, PhD er ansatt som ny studieleder for bacheloravdelingen

Edith Roth Gjevjon

Edith Roth Gjevjon (47) er født i Ålesund, og er offentlig godkjent hjelpepleier og sykepleier. Hun har omfattende klinisk praksis fra kommunehelsetjenesten, og har arbeidet i hjemmesykepleien som hjelpepleier, sykepleier, leder og bestillerkonsulent. Hennes akademiske karriere inkluderer mastergrad i sykepleievitenskap (2007) og doktorgrad i sykepleievitenskap (2014), begge fra UiO. Forskningsfokuset er rettet mot kliniske beslutningsprosesser i sykepleie, instrumentutvikling, komplekse intervensjoner, kontinuitet, dokumentasjon, e-helse/teknologi, kommunehelsetjeneste.

Edith Roth Gjevjon har et sterkt engasjement for sykepleiefaget og bachelorutdanningen. Hun er forfatter og medredaktør i boken Sykepleie i kommunehelsetjenesten - helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie (2016), og er gjesteforsker ved University of Exeter Medical School i England (2016-2017). Hun kommer til Lovisenberg diakonale høgskole fra stilling som førsteamanuensis ved Diakonova, og fra et engasjement ved fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund med arbeidsområdene forskning og utdanning. 

Edith tiltrer etter påske i en deltidsstilling og trapper gradvis opp til full stilling fra august. Hun vil lede bacheloravdelingen sammen med studieleder Unni Jenssen og vi ønsker hjertelig velkommen til LDH.

Se for øvrig hennes forskningsprofiler:

Cristin.no, Researchgate.net, Google Scholar   

(foto: Sykepleien)