Verdi

Etikkseminar: Hvem bestemmer hvilke mennesker som er mer verdt?

Hvem bestemmer hvilke verdier som er korrekte?

Prioriteringer i helsevesenet er viktige og nødvendige, men de gjøres aldri i et tomrom. De fleste av oss gjør prioriteringer på ulike nivåer og vi gjør dette ut fra et verdivalg. Hvilke verdier vi legger til grunn, påvirkes av hvilket miljø vi kommer fra, livssynet vårt, utdanningen vår, media for å nevne noe. 

På dette etikkseminaret ønsker vi å belyse hvem som får definisjonsmakt når det gjelder hvilke verdier som blir de viktigste og de riktigste, og hvordan det får konsekvenser for sykepleieren som en del av helsevesenet og samfunnet.

Ut fra et premiss om at menneskeverdet ikke kan forhandles om, ønsker vi å bidra til en bevisstgjøring rundt hvordan vi som sykepleiere må forholde oss til prioriteringene som gjøres og at noen mennesker prioriteres høyere enn andre.

*NB* Deltakelse på seminaret gir godkjent fri fra praksis, og at det vil bli registrert fremmøte.

Følg med på Facebook-event for detaljert informasjon.

 

Tid og sted

Den 17. oktober kl. 12.30-15.30. Auditorium 7 og 8, Lovisenberg diakonale høgskole.

 

Foredragsholdere

Marte Wexelsen Goksøyr

Marie Aakre

Lise Askvik

Mona Norman