Etikkseminar - meldeplikt, taushetsplikt

Etikkseminar 28.02: I skvisen mellom meldeplikt, taushetsplikt og være godt likt

Vårens etikkseminar finner sted onsdag 28.februar kl. 12-15 i auditorum 7 og 8 på LDH.

Som sykepleiere møter vi barn som er utsatt for vold og omsorgssvikt. Vi har en plikt til å melde fra, men vi vet også at vi melder fra for sjelden.

 

Hvorfor gir vi oss så lett når det kommer til blåmerker? Vi har ikke så store sperrer for å spørre masse rundt for eksempel halssmerter...?

Hva når barnet ikke vil si fra?

Hva når vi liker de foresatte?

Hva når vi liker barnet?

Hva når vi ikke tør melde?

 

Hvordan kan vi få mot til å tørre og mot til å spørre?

Hvert enkelt barn er et særskilt tilfelle – og det får konsekvenser for barnet uansett om vi melder eller ikke. Det får også konsekvenser for oss om vi melder eller ikke...

 

I dette seminaret ønsker vi å belyse ulike sider ved det å melde fra.

 

Hvor mye skal vi ta hensyn til barnets ønske?

Hva må til før vi melder?

Hvor sikker må vi være?

Når er det alvorlig nok?

Hvor går grensen hos oss selv?

Når har vi meldt?

 

Innledninger og panelsamtale

Det blir som vanlig innledninger og panelsamtale – og denne gangen kommer:

Morten Syversen, sykepleier og seksjonsleder på Barnepost 2 på Rikshospitalet

Anne Mette Bråthen, spesialsykepleier til barn som nå jobber på Regionalt kompetansesenter om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Solveig Ude, pensjonert helsesøster som har jobbet 34 år med spesielt fokus på forebygging og avdekking av vold

Representanter for Barnevernvakten i Oslo kommune

Nina Kynø, førsteamanuensis ved LDH

 

PS! Deltakelse på seminaret gir studenter godkjent fri fra praksis. Det vil bli registrert fremmøte for de det gjelder.

 

Følg med på Facebook for flere oppdateringer