LMogHHserpasokertall

Høyt snitt og flere menn ved LDH

Tilbudstallene fra Samordna opptak er offentliggjort i dag. Siste frist for å svare på tilbud om studieplass i hovedopptaket er 24.07.

- LDH har mange kvalifiserte søkere og det er mange på venteliste, sier studiesjef Heidrun Hole. Det er betryggende for rekrutteringen til faget, særlig etter at det var en viss spenning knyttet til innføring av nye nasjonale opptakskriterier for sykepleierutdanningen med karakterkrav i norsk og matematikk. Vi erfarer at LDH har et godt renommé både blant søkere og i sektoren vi utdanner til. Det er gledelig å se at kvaliteten vi leverer i utdanningen også reflekteres i interessen for å studere ved LDH.


- LDH er inne i sitt andre år av en prøveperiode med tilleggspoeng for underrepresentert kjønn ved opptak til sykepleiestudiet. Og trenden er stigende. I år er 19% av våre tilbud om studieplasser gått til mannlige søkere. Dette lover godt. Vår erfaring er at juli-tallet stemmer godt overens med den faktiske sammensetningen ved studiestart, sier rektor og sykepleier Lars Mathisen. Vi vil ha et mangfold blant studenter og ansatte, og kjønn er en del av dette mangfoldet.

 
LDH er en foretrukket høyskole innenfor sykepleierutdanning også i 2019, sett ut fra både søkertall og karaktersnitt. Karaktersnittet ved hovedopptaket er økt til 46,9 i førstegangskvoten mens grensen er 53,6 i ordinær kvote. Ved suppleringsopptaket kan karaktersnittet bli endret.
 
Nå ser vi frem til å ta i mot et nytt kull studenter 13. august avslutter rektor.

Informasjon om studiestart finner du her: https://www.ldh.no/student/studiestart