LDH på nett(brett)

Ved årets studiestart, fikk ikke de nye bachelorstudentene bare lister over pensumlitteratur, men også moderne hjelpemidler i form av iPad. -For høgskolen er denne satsingen et stort sprang, fra å være litt bakpå når det gjelder teknologiske hjelpemidler, til å bli ledende, forteller prosjektleder Hallgeir Lien. Sykepleieutdanningen er en utdanning der halvparten av utdanningen skjer utenfor Campus, og da er det viktig at lærere og studenter kan kommunisere.

Studentene har tilgang til høgskolen, også når de er i praksis via iPad med mobilt bredbånd. -Mulighetene i dette er mange, forteller Lien. –Planen er at lærerne kan kommunisere med studentene ved hjelp av chat og videokonferanser. 

Prosjektleder Hallgeir Lien

Bakgrunn for prosjektet

Nettbrett til alle førsteårsstudenter er en del av ny IKT-strategi for Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). En prosjektgruppe bestående av representanter fra administrasjon, bibliotek, undervisning og IKT har sammen med prosjektleder Hallgeir Lien jobbet seg frem til følgende IKT-visjon:

«Lovisenberg diakonale høgskole skal utnytte moderne metoder og teknologi til å skape et helhetlig og effektivt høgskolemiljø som er attraktivt for ansatte og studenter. LDH skal utdanne sykepleiere som er blant de fremste i landet, også til å utnytte moderne digitale verktøy i praktisk sykepleie.»

Steg for steg

Det er ikke alle muligheter som er tatt i bruk enda. –Vi må ta det gradvis, forteller Lien. –Det startet med å etablere trådløst nett for ansatte, studenter og gjester, og så kommer flere prosjekt etter hvert. Blant annet er det innført digital time- og romplan, og  felles elektronisk ID for studenter. Den sentrale prosjektgruppen er ikke aktiv lenger, men det er flere grupper som jobber med ulike deler av den teknologiske utviklingen.

De ansatte fikk nytt utstyr i juni, mens førsteårsstudentene fikk utdelt sin iPad ved studiestart. De ansatte ble utstyrt med en bærbar maskin, iPad, iPhone og en stor skjerm. –Den store skjermen er mer effektiv for å kunne ha flere dokumenter åpne på en gang, forteller Lien.

Satset på opplæring

Det har vært satset mye på opplæring for å få dette til. –Det er en utfordring for de ansatte å gå fra Windows til Mac, men det har vært mye opplæring, oppfølgingskurs og veiledning. -Jeg synes de ansatte har vært veldig flinke og tatt dette fort, sier Lien. –Læringskurven har vært bratt, men de har vært entusiastiske, og jeg tror de fleste har fått ny forståelse for data. –Generelt har datakunnskapen blitt løftet ved høgskolen nå. Nå er det Tom Øverby, nyansatt IKT-leder ved høgskolen, som har tatt over ansvaret for opplæringen. -Fortsatt er det enkelte ting som må på plass, men det arbeides med å løse dette, forteller Lien. 

Mange muligheter

-I denne satsingen ligger det mange muligheter. Det er mulig å bruke nye metoder, som f.eks undervisningsvideoer og opptak av forelesninger. Det åpner også for muligheter til mer interaksjon i undervisningen, sier Lien.

Ved bruk av iPad, kan det f.eks legges ut quiz og andre oppgaver som studentene kan bruke aktivt i undervisningen.
-Det er også mange applikasjoner til iPad som er nyttige, og det vil stadig komme flere, sier Lien. Gyldendal har allerede kommet med lærebøker i digital form som kan lastes ned og leses direkte på iPaden. Også kompendier vil bli tilgjengelig digitalt.

It`s learning er et av programmene som brukes i kommunikasjonen med studentene. –Her arbeider vi med forbedringer, sier Lien. –Vi ser at dette ikke helt er tilpasset moderne undervisningsformer på høgskolenivå og bruk av iPad i undervisningen.  

Stor investering

Satsingen på IKT har vært en stor investering for høgskolen, men det er laget en gevinstvurdering av ti ulike deler for å kunne vurdere gevinsten ved investeringen.

-Det er litt tidlig å vurdere gevinst nå, og det er ikke alt som er mulig å måle gevinsten av i kroner og ører. Høgskolen har et godt renommé og vi er sikre på at denne satsingen vil bidra til å styrke dette og gjøre høgskolen enda mer attraktiv i rekrutteringen av både ansatte og studenter, noe som igjen vil føre til større omsetning, sier Lien.

 

Tekst og foto: Turid Lervik Wisløff, Lovisenbergposten