Høgskolelektor – 2 faste stillinger i 100% og 1 midlertidig stilling i 75%

Ved Lovisenberg diakonale høgskole – avdeling for bachelor i sykepleie – er det ledig to faste stillinger i 100% som høgskolelektor. I tillegg er det ledig 1 midlertidig stilling for ett år i 75% med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist 15.02.18. Tiltredelse etter nærmere avtale.

LDH utvikler kunnskap og løsninger og utdanner sykepleiere som skal imøtekomme befolkningens og helsetjenestens behov, krav og forventninger til å løse dagens og morgendagens utfordringer. Høgskolen legger vekt på å utdanne sykepleiere som skal bidra til pasientsikkerhet, verdighet og livskvalitet for pasienter og pårørende.

LDH tilbyr en verdibasert og kunnskapsinformert utdanning som er forankret i en diakonal fagtradisjon. LDHs utviklings- og forskningsarbeid har hovedfokus på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Praksisveiledning
 • Eksamensarbeid
 • Oppgaveveiledning
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og kvalitetssikring av LDHs utdanningstilbud
 • FOU-arbeid knyttet til LDHs forskningsgrupper

 

Krav til utdanning

 • Sykepleierutdanning, autorisasjon som sykepleier i Norge
 • Mastergrad i sykepleie eller helsefag

 

Kvalifikasjoner

 • Akademisk kompetanse på mastergradsnivå
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Krav til pedagogisk basiskompetanse må være innfridd ved ansettelse eller i løpet av to år etter ansettelse (gjelder for faste stillinger).
 • Klinisk kompetanse og erfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningens innhold og form
 • Selvstendighet

 

Vi tilbyr

 • Gode og innovative digitale løsninger
 • Godt miljø med høy faglig kompetanse
 • Forskningsgrupper
 • Fokus på, og veiledning knyttet til videre kompetanseløp
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler

 

Øvrige opplysninger

Søknad med CV og publikasjonsliste sendes elektronisk. Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju. 

Stillingen er plassert i stillingskode høgskolelektor/1008.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Høgskolen er en IA-bedrift.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieledere:

Edith Roth Gjevjon, tlf. 47376809, e-post edith.gjevjon@ldh.no

Unni Jenssen, tlf. 45253504, e-post unni.jenssen@ldh.no

 

Søk på stillingen her.