Høgskolelektorer/høgskolelærere i 20 % kombinerte stillinger

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er en praksisnær høgskole som har ambisjoner om å bygge bro mellom høgskole og praksisfeltet når det gjelder både utdanning og forskning.

Vi søker autoriserte sykepleiere som er interessert i å inneha en kombinert stilling. Dette innebærer å ha et arbeidsforhold ved LDH i tillegg til sin hovedstilling innen kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Vi lyser derfor ut midlertidige stillinger i 20% for perioden januar 2020 til 31.12.2020.

Per i dag gjennomfører ca. 700 studenter bachelorutdanningen i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. LDH skal drive forskningsaktivitet og utdanning med relevans for dagens og fremtidens helsetjeneste og vi legger vekt på å tilby forsknings- og kunnskapsbasert utdanning. Bacheloravdelingen har 50 ansatte. Avdelingens ledelse består av instituttleder og to studieledere.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter i praksisstudier
 • Praksisgrupper
 • Praksisoppfølging
 • Ferdighetstrening

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier i Norge
 • Relevant mastergrad er ønskelig, men ikke et krav 
 • Klinisk erfaring og erfaring med å veilede studenter i praksis

Ønsket erfaring, ferdigheter og egenskaper

 • Ønskelig med veiledningskompetanse
 • Det ønskelig med aktuell og relevant erfaring fra helse- og omsorgstjenester

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknad
 • CV
 • Attester og vitnemål

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger

Øvrige opplysninger

Stillingene har stillingsbetegnelse høgskolelektor med stillingskode 1008 eller høgskolelærer med stillingskode 1007.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke.

For nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med studieleder Espen Gade Rolland - telefon 408 42 941/e-post espen.gade.rolland@ldh.no. eller studieleder Maria Tjønnfjord - telefon 480 69 897/e-post maria.tjonnfjord@ldh.no.


Søknadsfrist: 18.12.2019

Send inn søknad her.