Maud Roos - Hjemløs i storbyen

Hjemløs i storbyen – utfordringer og muligheter i møte med marginaliserte medborgere

Tidligere i høst arrangerte LDH et kurs med temaet «Hjemløs i storbyen, utfordringer og muligheter i møte med marginaliserte medborgere». Kurset var i samarbeid med nettverket Nordiakoni for studenter ved nordiske diakonale utdanningsinstitusjoner. Tematikken engasjerte studenter fra Finland, Danmark og Sverige til å melde seg på, sammen med studenter fra LDH.

Tekst: Maud Cecilie Roos, kursansvarlig og høgskolelektor, LDH 

Tematikken «hjemløshet» kan virke som et paradoks i de rike nordiske velferdssamfunnene, men det er allikevel mange som erfarer å være det. De hjemløse lever her i storbyen, men er ikke en del av samfunnet. De lever på samfunnets marginer i våre felles rom, men har ingen tilhørighet. Møtet med disse menneskene og deres udekte behov for helse og omsorg utfordrer vårt verdigrunnlag, menneskerettighetstanken og profesjonenes etikk. Det er i møtene med menneskene det angår at vi som profesjonsutøvere berøres helt konkret av utfordringene det innebærer å være hjemløs. Derfor ønsket nettverket å sette tematikken på agendaen for studenter på helse- og sosialprofesjonsutdanningene.

Sturla Stålsett - Hjemløs i storbyen

I kurset så vi nærmere på løsninger og tilnærminger i møte med mennesker som erfarer hjemløshet i de ulike nordiske land. I kurset gikk deltagerne i dybden på noen temaer som særlig interesserte dem; som hvem de hjemløse er - og hvilke tiltak finnes for hjemløse i storbyene i de ulike nordiske land, hjemløse kvinners særegne behov for pleie og omsorg - og hvordan diakonale institusjoner kan bidra til å utvikle helse- og velferdstjenester for hjemløse.

Forelesning - Hjemløs i storbyen

Deltagerne arbeidet med problemstillingene i grupper og presenterte deretter sitt arbeid for hverandre. Presentasjonene bidro ikke bare til kunnskapsutveksling, men det ble mange gode refleksjoner og diskusjoner underveis. Vi håper at erfaringer fra dette arbeidet vil bidra til å løfte frem tematikken og sette den på dagsorden hos de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Deltagerne opplevde det spesielt verdifullt å samarbeide på tvers av de nordiske landene og bli litt kjent ikke bare med hvordan hjemløshet erfares i nordiske storbyer, men også med hverandre.

Kursdeltakere - Hjemløs i storbyen

 

Middag på Diakonissehuset - Hjemløs i storbyen