Hundehold

Det er forbud mot hunder og andre selskaps-/nyttedyr i høgskolens lokaler.

Forbudet mot hunder er begrunnet i hensynet til allergikere og til hygiene, og skal bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø for alle grupper tilsatte.

 

Førerhunder

Førerhunder for blinde og førerhunder under opplæring er unntatt fra forbudet. Opplæringen og opplæringsansvaret skal være bekreftet av opplærende instans. Tillatelse gis bare for et begrenset tidsrom.