Edith R. Gjevjon - jubileumskonferanse 2018 - SAFE

Hvordan fange opp forverret tilstand hos hjemmeboende eldre: nå er SAFE lansert

Subakutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE) er det første kliniske verktøyet som er utviklet for å være i forkant når hjemmeboende eldre får dårligere helse. SAFE tar hensyn til kompleksiteten i hjemmesykepleien, og ved gradvis utvikling av funksjonssvikt eller forverring av tilstand hos hjemmeboende eldre.

For pasienter med store behov for oppfølging øker antallet ansatte, samtidig som behovet for kontinuitet og koordinering er betydelig. For disse pasientene er det særlig viktig at det finnes en enkel og kvalitetssikret metode for observasjon, vurdering og dokumentasjon av helse og funksjon som sikrer at man fanger opp endring i tilstanden tidlig. På den måten kan man forebygge forverring av helsetilstand og iverksette tiltak for å unngå eller utsette funksjonssvikt.

Instituttleder Edith Roth Gjevjon, førsteamanuensis Gunilla Borglin og høgskolelektorene Silje Linnerud og Steinar Johansen fra bacheloravdelingen presenterer SAFE i en ny fagartikkel i Sykepleien, sammen med Ellen Andersen og Mette Sophie Klev fra Oslo kommune. 

Fagartikler når ut til sykepleiere og ledere i hjemmetjenestene, og er en viktig kanal for å spre forbedringskunnskap. I tillegg arbeider vi med vitenskapelige artikler fra forskningsarbeidet. 

Last ned SAFE her.