Vinnerne av idekonkurransen

Veien videre for vinnerne av idékonkurransen

I høst arrangerte Lovisenberg diakonale høgskole en idékonkurranse der vinneren mottar kr 35.000 til videreutvikling av beste prosjektidé.

Vi har intervjuet de som har fått første-, andre- og tredjeplass i idékonkurransen for å få vite litt mer om prosjektene og veien videre. LDH har i flere år vært pådriver for å starte samarbeidsprosjekter med mange av våre samarbeidspartnere. 2017/2018 er intet unntak.

Førstepremien gikk til en idé knyttet til samhandling ved hjemmerespiratorbehandling hvor LDH samarbeider med Bærum kommune og Bærum sykehus.

 

Samhandling ved hjemmerespiratorbehandling – konsekvenser for pasientsikkerhet

Langtidsbehandling med hjemmerespirator via trakeostomi er en av de mest avanserte og kompliserte formene for medisinsk behandling som tilbys utenfor sykehus. Behandlingen krever døgnkontinuerlig og kompleks sykepleie og det stilles store krav til kompetansen i teamet rundt pasienten. Respiratorbehandling regnes som spesialisthelsetjeneste. I praksis innebærer dette at spesialisthelsetjenesten har ansvar for ivaretakelse av pasientsikkerheten.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av hjemmerespiratorbehandling i samarbeid med pasient, pårørende og sykehus.

For å oppnå faglig forsvarlig respiratorbehandling er det derfor nødvendig med god samhandling mellom kommune og sykehus. Elin I.T. Sletvold, fagutviklingssykepleier i Bærum kommune, påpeker at

– god samhandling med sykehuset gir trygghet til personalet og trygge pasienter i kommunehelsetjenesten.

Tilsvarende forteller Marianne Hoff, fagutviklingssykepleier på Bærum sykehus, at

 – bedre samhandling bidrar til å ivareta pasientsikkerheten hos pasienter med ALS og hjemmerespirator.

Å få tildelt midler til prosjektet gjør det mulig å arbeide systematisk for å utvikle samhandlingen mellom kommune og sykehus når det gjelder hjemmerespiratorbehandling. Prosjektet vil være et samarbeid mellom Bærum kommune, Bærum sykehus og Lovisenberg diakonale høgskole.

– Vi takker for tilliten.

På toppbildet ser du fra venstre Elin Ingeborg T. Sletvold (intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier, Bekkestua omsorgsbolig, Bærum kommune), Marianne Hoff (intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier, Medisin hjerte/lunge sengepost med intermediærsenger, Bærum sykehus) og Cathrine Mathisen (intensivsykepleier og høgskolelektor, Lovisenberg diakonale høgskole). 

 

Hvordan få til bedre samhandling?

Andrepremie gikk til et samarbeidsprosjekt mellom LDH og Greverud sykehjem i Oppegård kommune. Greverud sykehjem ønsker å innføre pasientsikkerhetsprogrammet med formål om å oppdage pasienter med forverret helsetilstand raskt.

Follo legevakt erfarer at helsepersonell gir mangelfull informasjon om pasientens helsetilstand ved henvendelser til legevakten.

– Dette vil vi gjøre noe med, forteller Liv Rydjord Norum ved Greverud sykehjem.

Follo legevakt er en viktig samarbeidspartner i prosjektet til Greverud sykehjem, og hensikten er å bruke de, og flere andre, som sparringspartnere.

Rydjord Norum forteller at

– prosjektplanen tar utgangspunkt i Kunnskapssenterets kvalitetsforbedringshjul som går på å forbedre, planlegge, utføre, evaluere og følge opp. 

Sykehjemmet er i oppstartsfasen av prosjektet, men formålet er kursing av ansatte og ressurspersoner. Simuleringskurs skal gi ressurspersoner kompetanse i forebygging og behandling av livstruende tilstander ved å observere pasienter systematisk etter ABCDE+F-prinsippene, bruk av NEWS (National Early Warning Score) og sikker muntlig kommunikasjon. ABCDE-prinsippene innebærer en systematisk gjennomgang av pasientenes vitale funksjoner, og NEWS er et scoringsskjema for at man raskt skal kunne avklare pasientenes tilstand og fange opp potensielle risikopasienter.

 

Synliggjøre lavterskel rusomsorg i spesialisthelsetjenesten

Bilde av deltakerne som kom på tredjeplass i idekonkurransen

Frelsesarmeens Feltpleie sendte inn prosjektet som fikk tredjepremien. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Feltpleien i Urtegata og LDH.

– Rusmiddelavhengige er i risikosonen for å avbryte behandling på sykehus før anbefalingen, og de kan ha vanskeligere for å gjennomføre oppfølgingen i etterkant - som etterkontroller og sårstell, forteller Natalie Martinsen fra Feltpleien i Urtegata.

Feltpleien i Urtegata hjelper alle som har en rusavhengighet med helserelaterte problemer. Et par dager i uken er det legevisitt og en dag i uken kan man besøke en fotterapeut. Fyrlyset kontaktsenter i etasjen under tilbyr varm mat, dusj, vaskeri og hyggelige mennesker å prate med.

Feltpleien i Urtegata ønsker å besøke ulike avdelinger på bla. Lovisenberg diakonale sykehus (LDS), ha et kort foredrag om deres tilbud og dele ut brosjyrer rettet mot pasientene. Ved å gjøre dette håper de å styrke pasientsikkerheten og samarbeidet med sykehusene.

Hva er veien videre nå?

– Nå må vi ut og gjennomføre dette i praksis, sier Randi Vinsjansen.

 

Les den første nyhetssaken om vinnerne av LDHs idékonkurranse her.