Internasjonal dag - Leger uten grenser 1

Internasjonal dag – erfaringer fra utveksling og feltarbeid

Tirsdag 15. januar 2019 arrangerte LDH internasjonal dag for et fullsatt auditorium med rundt 250 fremmøtte. Det ble en spennende dag med et innblikk i Leger Uten Grenser sitt arbeid i felten og LDH-studenters erfaringer fra utenlandsopphold.

Feltarbeid for Leger Uten Grenser

Internasjonal dag - Leger uten grenser 2

Puneet Kaur fra Leger Uten Grenser holdt et sterkt og engasjerende foredrag om sine erfaringer som lege i felten i Sør-Sudan og Bangladesh. Kaur fortale om organisasjonens kriserespons i komplekse situasjoner, hvilket blant annet innebærer å være operative med feltsykehus innen 48 timer. Hun ga også et innblikk i vanskelig medisinske prioriteringer og etiske dilemmaer helsepersonell ofte står overfor i katastrofeområder.

I Leger Uten Grenser sitt feltarbeid er det krav om minst en sykepleier per team, fortalte Kaur. Her kan du lese mer om hva det innebærer å arbeide som sykepleier for Leger Uten Grenser, og dersom du ønsker å gå på infomøte om feltarbeid arrangeres det 12. februar i Oslo.

 

Studenterfaringer fra København og Tanzania 

Internasjonal dag - Utveksling - København 2

Våre to studenter som var på utveksling ved Københavns Professionshøjskole høsten 2018 fortale om et lærerikt opphold i et internasjonalt studentmiljø. Etter en introuke hadde de praksis i hjemmesykepleie med fokus på klinisk lederskap. De ble veiledet av sykepleiere som var opptatt av læring og å høre studentenes meninger. Studentene opplevde å kunne arbeide selvstendig og fikk ta mye ansvar. Videre fremhevet de utbyttet av å få et internasjonalt nettverk og å få innblikk i sykepleierarbeid og -organisering i en tilsynelatende lik, men annerledes kultur. København er en pulserende sykkelby med gode kultur- og restauranttilbud, som er godt tilrettelagt for studenter.

Internasjonal dag - Utveksling

Høsten 2018 var 22 studenter på utveksling ved TICC, Tanga i Tanzania. De delte verdifulle og lærerike, samt kulturelle erfaringer og opplevelser fra praksissituasjoner, blant annet fra «elderly home», psykisk helse og skolehelse. Studentene ble utfordret til å kommunisere med pasienter som kun snakker swahili, samt til å utøve sykepleie med knappe ressurser.

I tillegg utførte studentene i Tanzania viktig opplysende og forebyggende kampanjer i tanzanianske landsbyer. For eksempel laget en av studentgruppene en helsefremmende kampanje om å redusere inntak av sukker – en råvare tanzanianere konsumerer svært mye av. Studentene fremhevet også muligheter for ulike aktiviteter og kulturelle opplevelser, som safari og utflukt til Zanzibar og Kenya.

Internasjonal dag - Utveksling 3

LDH har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner over hele verden, så dersom du ønsker å reise på utveksling er mulighetene mange. Besøk våre sider for utveksling for mer informasjon om søknadsfrister, søknadsprosesser og hvilke land du kan reise til. Neste søknadsfrist er allerede 1. februar.