Internasjonal dag - våren 2019

Internasjonal dag 15. januar - studenter deler erfaring fra utveksling

Interessert i utveksling og internasjonale erfaringer som helsearbeider?

Lovisenberg diakonale høgskole inviterer studenter som kunne tenke seg å reise på utveksling til en innholdsrik dag med spennende foredrag.

 

Tid: 15. januar kl.12-15

Sted: Auditorium 7 & 8

Tema for dagen er: Deling av erfaringer og historier fra utvekslingsstudenter.

 

Du vil få høre fra LDH-studenter som har vært på utveksling i ulike land, og Leger Uten Grenser kommer for å fortelle om sitt feltarbeid.

Alle som er interessert i utveksling neste år, er forventet å delta på denne dagen. De som er i praksis anbefales å legge inn en studiedag. Deltakelse på Internasjonal dag teller positivt ved søknad om utveksling.