Internasjonal stemning på LDH - utveksling fra USA, Belgia og Finland

Det er internasjonal stemning på LDH om dagen med studenter og ansatte fra USA, Belgia og Finland på mobilitetsopphold* ved høgskolen. Studentene som er på utveksling ved LDH er tett knyttet til LDHs studenter både når det gjelder faglige og kulturelle aktiviteter, og deltar blant annet i praksisstudier i kommunehelsetjenesten.

Samarbeid med Ohio State University

Med bakgrunn i en avtale som ble signert høsten 2017 mellom LDH og Ohio State University (OSU) er 17 bacherlorstudenter og to ansatte fra OSU på et ekspressutvekslingsopphold ved LDH. Oppholdet inneholder både faglige og kulturelle innslag, samt videre planlegging av samarbeid. 

OSU og LDH i Norge

De amerikanske studentene deltar blant annet i praksisstudier i kommunehelsetjenesten, samt i prosjektet ‘Oslo by night’. Sistnevnte er et årlig prosjekt for andreårsstudenter på bachelorutdanningen hvor studentene møter mennesker som engasjerer seg i problemstillinger knyttet til hjemløshet, ensomhet, misbruk og vold. 

 

Mobilitetsstudenter fra Belgia
Mobilitet fra Belgia og Finland

I tillegg til det amerikanske besøket, har LDH to belgiske mobilitetsstudenter fra Thomas More University denne våren. Studentene har hatt praksis ved sykehjem og skal sammen med de norske og amerikanske studentene delta i prosjektet ‘Oslo by night’.  

Denne uken er også Camilla Strandell-Laine (ph.d), utdanningsansvarlig ved Novia i Finland, på Erasmus+ mobilitet ved LDH. Hun er interessert i å få innsikt i hvordan LDH bruker iPad og Canvas i undervisning.  Strandell-Laine er også samarbeidspartner i prosjektet «Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet», som har mottatt forskningsmidler fra Diku

Jeanie M. Bochenek fra OSU, Jaroslav Zlamal fra LDH og Camilla Strandell-Laine fra Novia

 

Et viktig satsningsområde

Kravet om internasjonalisering og mobilitet i høyere utdanning har en sentral plass i kunnskapspolitikken i Norge, og er et viktig satsningsområde ved LDH. En ny rapport fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) viser at LDH ligger på landstoppen for studentmobilitet til utlandet. 

* Mobilitet: Mobilitetsbegrepet, som i dag i stor grad erstatter utvekslingsbegrepet, innebærer samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser. Mobilitet kan være både inngående og utgående, og omfatter studenter, ansatte, forskere, samt samarbeid om utvikling av felles kurs og emner.