Utveksling Island

Internasjonale erfaringer

Fredag 16. februar ble det igjen avholdt Internasjonal dag ved LDH. En innholdsrik dag med spennende foredrag hvor temaet var internasjonale erfaringer. Over 180 studenter møtte opp for å høre andres erfaringer fra studentutveksling og som helsearbeider i utlandet.

Studieleder på bachelor, Unni Jenssen, åpnet dagen. Hun fortalte at det i dag er 20 % av landets studenter som reiser på utveksling i minst tre måneder. NOKUTs mål er å øke denne andelen betraktelig. For studenter ved LDH som ønsker å reise på utveksling teller oppmøte på Internasjonal dag positivt. Derfor er det gledelig å se at så mange studenter møtte opp.

Internasjonal dag 16. feb 2018

Studenter på utveksling

Ved å reise på utveksling vil man kunne få bedre språkkunnskaper, mer kunnskap fra andre land, bredere kulturforståelse, og bedre kommunikasjonsegenskaper. Dette kjente de tre LDH-studentene som har vært på utveksling i Sverige, Danmark og på Island seg igjen i.

– Jeg gjorde det veldig spontant, men det er det beste jeg kunne gjort, fortalte Vivian som har vært på utveksling i København.

 

Tanzania-gjengen

Studenter som har vært på utveksling i Tanzania høsten 2017 ved Tanga International Competence Centre (TICC) ga tilhørerne en innholdsrik og spennende presentasjon om oppholdet.

Bilder og informasjon om arbeidsoppgaver på ulike praksissteder, utflukter, budsjett og søknadsprosess ble delt til stor inspirasjon for de oppmøtte.

 

Internasjonale erfaringer fra felten

I tillegg til studenterfaringer, delte Gunnhildur Arnadottir fra Leger Uten Grenser erfaringer fra å jobbe som sykepleier i felten internasjonalt. Hun har blant annet 3 års erfaring fra felt med Leger uten grenser i den Sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan, Sierra Leone og Guinea. Der har hun jobbet med flyktninger og internt fordrevne.

Arnadottir gikk også gjennom søknadsprosessen for å komme gjennom nåløyet og få oppdag med Leger Uten Grenser. Hun fortalte om en grundig og tidkrevende prosess som ofte kan ta oppimot ett år fra kandidaten søker til et eventuelt oppdrag.

Leger Uten Grenser