Årets forelesere 2019

Kåring av årets foreleser 2019

For tredje år på rad har Studentparlamentet arrangert kåring av årets foreleser.

Kåringen begynte med at LDHs studenter fikk anledning til å nominere forelesere de mener fortjener en ekstra anerkjennelse i form av tittelen 'årets foreleser'. Deretter kunne studentene stemme blant de syv nominerte. Rektor Lars Mathisen sier kåringen er motiverende for de nominerte, og gir viktig honnør for arbeid i frontlinjen der lærer og student møtes, der formidlingskunst og læring skjer.

Vinnerne ble annonsert i kantinen 27. mai, med utdeling av iskrem, taler og musikalske innslag. Iben Schjerven, sekretær i Studentparlamentet, sa:

– Dette er en god anledning til å belyse at vi studenter ikke er villig til å gå på kompromiss med kvaliteten på vår utdanning, og at god undervisning er en av hjørnesteinene for å oppnå dette.

Årets foreleser 2019_kantinen

 

Utdanningsforskning øker i omfang og kvalitet ved LDH

– Godt pedagogisk håndverk, planlegging og gjennomføring av undervisning, og godt arbeid med kvalitetsforbedring er i vinden i Norge. Det hilser vi velkommen, og vi ser at utdanningsforskning ved LDH er et felt som øker i omfang og kvalitet. Vi vinner i konkurranse om forskningsmidler og er selvsagt stolte av både spiss og bredde i arbeidet, sier rektor Lars Mathisen i sin tale under kåringen.

Mathisen informerte også om at LDH – som alle andre universiteter og høyskoler – i løpet av 2019 skal etablere en ordning for merittering som fremragende underviser. Kriteriene skal straks ut på høring, og vil bli diskutert tidlig på høsten i utvalg og korridorer.

Til slutt utfordret han også på bredden av undervisningsmetoder; i praksisstudier, i ferdighetssenteret, i læringsgrupper og blant gode medstudenter. I tillegg til kåringen av 'årets foreleser', håper han at LDH som helhet makter å stimulere og rose alle undervisningsbidrag som er viktige for helhetlige og gode utdanningsprogram. 

 

Årets foreleser

Det var førsteamanuensis Ernst Kristian Rødland som i år ble stemt frem som årets foreleser. Han var også blant topp tre i fjorårets kåring. Han ble beskrevet som rolig, karismatisk og som bunnsolid i sitt fagfelt. Studentene sier at han snakker med dem, og ikke til dem, samtidig som han er god på å skape diskusjon. Han fremstår som en svært varm, klok og omtenksom person. Gratulerer så mye til årets foreleser!

Årets forelesere 2019_2

Høgskolelektor Marius Dalby og førsteamanuensis Ellisiv Lærum-Onsager var også blant topp tre i kåringen.

Dalby blir beskrevet som en med mye kunnskap og som alltid kommer godt forberedt. Han foreleser på en måte som gjør det enkelt for å studenten å forstå, på et godt og forståelig fagspråk, og har utrolig gode Power Pointer i følge studentene. Han svarer gjerne på spørsmål og kommer med gode refleksjoner. 

Lærum-Onsager er i følge studentene flink til å formidle kunnskap og er en utrolig dyktig veileder gjennom bacheloroppgaver. Hun har et stort engasjement for faget og evne til å gi gode tilbakemeldinger og råd.

 

Årets foreleser 2019_musikalsk innslag