Helsedirektoratet

Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.

Formålet med ordningen er å støtte videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, og stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom slik videreutdanning. Hensikten er å ivareta behov hos innbyggere for avansert sykepleie fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det gis tilskudd til sykepleiere ansatt i helse- og omsorgstjenestene i kommunene (eller hos private tilbydere med kommunal avtale), som har mer enn 2 års erfaring og som skal gjennomføre en mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie som utgjør 120 studiepoeng. Arbeidsgiver kan søke om lønnstilskudd mens studenten er under utdanning. Den enkelte student kan ikke søke om lønnstilskudd direkte til Helsedirektoratet, men må ta kontakt med sin arbeidsgiver.

For LDHs nye og inneværende studenter vil det være spesielt relevant for de som tar masterutdanning i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie.

For mer informasjon, se Helsedirektoratets kunngjøring.

Fristen for å søke tilskudd er 1. oktober 2019.