Helsedirektoratet

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Søk om tilskudd ved mastergrad i avansert klinisk sykepleie.

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.

Søknadsfristen er forlenget til 31. mai 2018.

Tildelingskriteriene sier at "Sykepleiere som har igangsatt masterutdanning i avansert klinisk sykepleie og som det er bevilget midler til tidligere, vil bli prioritert." Det betyr at det er aktuelt å søke både for nye og inneværende studenter. For LDHs nye og inneværende studenter vil det være spesielt relevant for de som tar spesialisering i allmennsykepleie.

 

Les mer på Helsedirektoratet sine sider.